เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (2)Chaitawat Marc Seephongsai
Men Explain Things to Me By รีเบคกา โซลนิต
 • รีวิวเว้ย (606) ในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่และหลายสังคมในปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ การทำความเข้าใจ เรียนรู้ และทบทวนถึงเรื่องราวของอคติทางเพศที่เกิดขึ้นจากค่านิยมของสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และที่แน่นอนไปกว่านั้นคือการสำรวจมายาคติของสังคมนิยมชาย อาจจะทำให้เราค้นพบข้อความจริงบางอย่างว่าแท้จริงแล้วผู้ชายเป็นพวกชอบติโน่ ตินี่ บ่นโน่น บ่นนี่อยู่ตลอดเวลา หลาย ๆ เรื่องผู้ชายแสดงความเห็นโดยที่ไม่รู้อะไรเลย แต่มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่า "กูรู้นะเว้ย" และ "กูรู้ทุกเรื่องเลย" เข้าทำนองของคำว่า "คุณพ่อรู้ดี" ซึ่งแน่นอนว่าการสะท้อนภาพของการพูดของผู้ชายในลักษณะนี้ มันคือการแสดงให้เห็นถึงกลไกของอคติทางเพศที่ผูกโยงผู้ชายเอาไว้ ภายใต้ร่มเง่าของสังคมนิยมชาย ที่พวกผู้ชายคิดว่าเราทำ เราพูด เราแสดงออกอะไรก็ได้ สิ่งที่เราทำคือสิ่งถูกต้องทั้งหมด เพราะเราคือ "ผู้ชาย"
  หนังสือ : Men Explain Things to Me
  โดย : รีเบคกา โซลนิต
  จำนวน : 160 หน้า
  ราคา : 250 บาท

  "ผู้ชายชอบอธิบายหลายสิ่งให้ฉันฟัง" หนังสือที่ช่วยสะท้อนเรื่องของมิยาคติในมิติของสังคมนิยมชาย ผ่านเรื่องของคำพูด และการกระทำของผู้ชายในสังคมที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นภาพแทนของผู้ชายในสังคมนิยมชาย ที่มีโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนและซ้อนทับสังคมที่มีความหลากหลายเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง โดยโฉมหน้าของการกดทับในลักษณะนั้นถูกแสดงออกผ่านมุมมองของความเป็นปกติที่หลายครั้งมันทำให้เราละเลยและมองข้าม 

  หนังสือ "ผู้ชายชอบอธิบายหลายสิ่งให้ฉันฟัง" เหมาะกับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจในมิติเรื่องของสังคมนิยมชาย ที่สะท้อนผ่านมายาคติในเรื่องของความคิดและคำพูด 

  แต่ข้อควรระวังอย่างหนี่งของ "ผู้ชายชอบอธิบายหลายสิ่งให้ฉันฟัง" คือเรื่องของการจัดหน้าและการพิสูจอักษร ที่ในหลายหน้าของหนังสือเล่มนี้มีคำผิด การวรรคตอนที่ผิด การเลือกใช้ภาษาพูด และการเลือกใช้คำแปลที่ผู้อ่านอาจจะต้องมานั่งนึกว่าผู้แปลต้องการจะสื่อถึงอะไร ปัญหาใหญ่ประการสำคัญอีกข้อของหนังสือเล่มนี้คือการตรวจสอบการจัดหน้ากระดาษ ที่ในบทที่ 2 มีเชิงอรรถที่ 1 ซ้ำกันถึง 4 จุดในบทบทเดียว สำหรับใครที่ต้องการจะซื้ออาจจะต้องทำใจในเรื่องของจังหวะของการอ่านที่อาจจะถูกขัดจากปัญหาดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in