โตแล้วจะซื้อหนังสือมาดองกี่เล่มก็ได้ Zupisets Sasiwimon

บันทึกถึงหนังสือที่ซื้อมาไว้แต่ยังไม่ได้อ่าน จนรู้สึกผิดต้องหยิบมาอ่านและเขียนถึงสักที