เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
LOOK A BREATHE (Series 3)nimon
มองเห็นบ้าง ไม่เห็นบ้าง


 • การยอมรับความแตกต่างของแต่ละมุมมอง


       หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนวเชิงฝึกฝนเด็กให้เห็นอกเห็นใจคนรอบข้าง และยังฝึกฝนให้เด็กยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล และให้เกียติหรือเข้าใจบุคคลผู้พิการทางสายตาหรือรวมถึงอย่างอื่นอีกด้วย เพราะเด็กหลายคนอาจไม่เข้าใจคนเหล่านั้น และอาจเผลอไปบลูลี่โดยไม่รู้ตัว ดังนั้น การฝึกให้เด็กรู้จักและเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง


  เรื่องเล่าคร่าวๆ


       “มองเห็นบ้างคือแบบไหน

  ชีวิตได้มีความเปลี่ยนแปลงนั้น

  มุมมองที่แตกต่างกันไปพลัน

  ภายในนั้นเป็นภายในที่ดี


        เควินได้บินไปยังต่างดาว และพบว่า แต่ละดาวมีมนุษย์ต่างดาวที่แตกต่างกันไป ไม่ว่า มนุษย์ต่างดาวผู้มีตาข้างหลัง ผู้ไม่มีตาข้างหลัง หรือผู้ไม่มีตาเลย และมนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นก็มีความคิดที่แตกต่างกันไป หรือบางครั้งในบางเรื่องก็มีความคิดที่เหมือนกัน และ เหตุใด ทำไม เราถึงต้องสร้างความคิดที่ว่า คนนี้เหมือนกับเราคือพวกเดียวกัน แต่คนเห็นต่างคือคนล่ะพวก ในเมื่อเราทุกคนก็คือคนเเบเดียวกัน ดังนั้น ทำไม เราถึงไม่ยอมรับความเห็นต่างเหล่านี้ล่ะ และเควินก็เดินทางจากเพื่อนไปยังดาวอื่น และพบว่า ยังมีคนเห็นต่างในโลกนี้อีกมากมาย
       สิ่งสำคัญสุด คือ ถึงแม้ว่า รูปร่างภายนอกที่มีความแตกต่างกันไป และความคิดที่แตกต่างกันนั้น ไม่ใช่ผลไม่ดีเลย แต่กลับเป็นผลดีที่ทำให้เราฝึกฝนความเข้าใจในมุมมองที่เห็นต่างกันไป เพราะยิ่งฝึกฝนก็ยิ่งทำให้เราเข้าใจและเอาใจใส่บุคคลรอบข้างอย่างถูกต้องได้อีกด้วย แต่เราคิดว่า “การมองเห็นต่างในมุมมองของอาจารย์ คือ การมองเห็นในมุมที่เป็นประโยชน์โดยส่วนรวม และไม่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างความขัดแย้งแก่กัน เพราะหากเป็นประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวเองเป็นหลัก นั้นย่อมไม่ได้เรียกว่า เห็นต่าง แต่กลับเรียกว่า สร้างความวุ่นวายให้กับสังคม”


  LOOK A BREATHE

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in