เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
BOOKS 2023bochan
ข้าม เคลื่อน เลื่อน ย้าย - ธานี ชัยวัฒน์
  • งานศึกษาพลวัตผู้ค้าบริการทางเพศในชาติอาเซียนที่การค้าเสรีของรัฐและกลุ่มทุนมีผลให้เกิดการพร่าเลือนของเส้นพรมแดน ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเพื่อการแสวงหาโอกาสและการเพิ่มขึ้นของระดับรายได้ของแรงงานและผู้ค้าบริการทางเพศ ซึ่งทำให้เห็นรูปแบบของงานบริการ ปัจจัยที่ผลักให้ผู้ค้าเลือกทำและปัจจัยดึงที่ทำให้ไม่สามารถเลิกทำได้ รวมถึงการเปรียบเทียบบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อการออกกฎหมายเพื่อห้ามไปจนถึงควบคุมการค้าบริการทางเพศในแต่ละชาติ ที่สะท้อนให้เห็นการให้คุณค่าและความหมายในเรื่องเพศ และการกดขี่ทางเพศที่แฝงฝังในกฎหมาย ถือเป็นความย้อนแย้งในคราบศีลธรรมที่ผู้ปกครองได้อ้างกฎหมายเพื่อต้องการปกปิดการมีอยู่ของการค้า ขณะเดียวกันช่องว่างที่ผู้ปกครองแสร้งทำเป็นไม่เห็นก็มีผลให้การค้าบริการทางเพศได้สร้างรายได้มหาศาลให้แก่แทบทุกประเทศภูมิภาคนี้
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in