นี่คือ blog ภาคคะแนนฝึกงานกานต์รวี โกกนุทจีรพัฒน์
ฝึกงาน19 xxiiVImmxxi
  •      วันนี้ไม่มีงานเพิ่ม ก็ทำงานเช้าจรดเย็นต่อไป
         แต่ได้ความรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นฟรีแลนซ์กลาย ๆ ล่ะ อยู่ดีก็ได้สายโทรเข้าจากแม่ ได้งานเพิ่มเฉยเลย

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in