อ่านเล่น เจ้าขนฟู

เกินร้อยละ 50 ของเวลาว่างของฉันล้วนหมดไปกับหนังสืออ่านเล่น หนังสืออ่านเล่นในแบบของฉัน ส่วนใหญ่คงเป็นจำพวก fiction นั่นแหละ