เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#483 ติโต (Tito)
 • การแลกเปลี่ยนความทรงจำ       ผมไม่เคยคิดเลยว่า “หลังจากชีวิตของผมที่รอดจากสงครามก็แปรเปลี่ยนไป” ผมจึงนำอดีตมาแลกเปลี่ยนกับกีตาร์ในปัจจุบันที่ร้านค้าแห่งนี้ โดยเจ้าของร้านมอบหนังสือที่เป็นแผนที่ชีวิตให้ผม


  อำนาจที่เกิดจากคนดี  ณ สถานที่แห่งอำนาจ


       ติโตสามารถรวบรวมคนที่เห็นต่าง คนที่แตกต่างทั้งเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้คนเข้ารวมกันเป็นปึกแผ่นเดียวกัน


  [น้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญ]


       สมัยตอนแรกที่ติโตเป็นทหารในกองทัพบกของออสเตรีย-ฮังการีอยู่นั้น ติโตถูกจับไปเป็นเชลยในรัสเซีย และเคยถูกจับกุมกักขังอีกด้วย 


       วันหนึ่ง ในขณะที่เขาถูกปล่อยออกมา เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์ และติโตจัดตั้งกองกำลังต่อต้านฝ่ายนาซี จนเอาชนะกองกำลังข้าศึกได้


       หลังจากนั้นไม่นาน ติโตก็ตั้งตนเป็นประธานาธิบดี และนำพาประเทศยูโกสลาเวียออกจากอำนาจของสหภาพโซเวียต และก่อตั้งรัฐคอมมิวนิสต์อิสระ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (ลัทธิติโต) จนเมื่อติโตสิ้น ประเทศยูโกสลาเวียก็ล่มสลายในที่สุด


  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบพิตร


       “หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาล จนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้”


  [การอ่านหนังสือที่ดีสักเล่ม

  เป็นเรื่องที่ควรกระทำ]


       ดุจดั่ง การอ่านหนังสือ เรื่อง “ติโต” ของท่าน เพราะทำให้เราพบถึงสิ่งที่ดีหลายอย่าง ดังนี้

  ๑. ความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และมุ่งมั่นของติโตที่จะรวมชาติให้เป็นหนึ่ง

  ๒. ความรอบคอบในการวางแผน เพื่อรู้เขาและรู้เรา

  ๓. ความมีน้ำใจที่จะยอมสละความสุขส่วนตัว เพื่อความสุขส่วนรวม

  ๔. ความอดทนต่อความยากลำบาก

  ๕. ความสุขุม ไม่มุทะลุ และไตร่ตรองสิ่งที่ทำเสมอ


  “ความกล้าหาญ ชาญชัย และสู้ศึก

  เปรียบม้าคึก พร้อมสู้ ศรีสมร

  จะต้องยอม อดกลั้น พร้อมต่อกร

  ชีวิตก่อน ลำบาก ก็ยอมไป”


       ถึงแม้ประเทศยูโกสลาเวียจะล่มสลาย แต่ความตั้งใจมุ่งมั่นของติโตยังมีอยู่และถูกจารึกให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตของชนรุ่นหลังถัดไป  [ความมุ่งมั่นอย่างถูกย่อม

  นำสู่เป้าหมายแห่งสำเร็จ]   


  LOOK A BREATHE

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in