เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#468 การรีดนมจากเขาวัว [หนังสือหายาก]
 • ณ ห้องอาหารปกติ       คุณได้เลือกเมนูอาหารของ “ฤดูฝน” และเมนูฤดูฝนประจำวันนี้ คือ “นมสดและเค้ก” และทางร้านเรียนเชิญคุณไปยังบ้านด้านซ้ายมือที่อยู่ตรงทางราบ ติดกับบ้านเรือนแพ (หลังขวามือสุด) พร้อมกับค่อยๆชมปลาในลำธารเล็กๆ ก่อนที่ร้านเราจะนำอาหารมาเสริฟ


       หลังจากคุณทานเสร็จ คุณตัดสินใจไปรับหนังสือที่ร้านหนังสือ “November Library” จากร้านค้าพร้อมกับรับของพิเศษจากทางร้านอีกด้วย


  “การรีด นมจาก เขาวัวนั้น

  ทำกัน เป็นไป ไม่ได้แน่

  เพราะไม่ มีนม เป็นแน่แท้

  นั้นแค่ ความคิด ผิดแน่คือ”


  เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เริ่มต้น  {พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงสอนอะไร}


       สิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ คือ “อริยสัจ ๔” แปลว่า “ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ” ได้แก่ ทุกข์ (ความทุกข์) สมุทัย (เหตุเกิดทุกข์) นิโรธ (ความดับทุกข์) และมรรค (วิธีทำให้เหตุทุกข์ดับ) ซึ่งหลวงพ่อธีท่านนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบมาอธิบายง่ายๆ นั้นคือ “อริยสัจ ๔ คือธรรมสองขั้ว ได้แก่ ผลทุกข์กับเหตุทุกข์คู่หนึ่ง และผลสุขกับเหตุสุขคู่หนึ่ง” และการที่เราจะเข้าถึงปรมัตถธรรมหรือนิพพาน (ความพ้นทุกข์ทุกประการ หรือ ความพ้นจากการหลงผิด) ก็ควรต้องทำดังนี้

         ๑. เจริญวิปัสสนาภาวนา

         ๒. ศีล สมาธิ และปัญญา

         ๓. ไตรลักษณ์

         ๔. เจริญสมถะภาวนา

       และทุกคนควรเริ่มต้นปฏิบัติภาวนาเพื่อจะได้นำพาตัวให้พ้นจากทุกข์อย่างแท้จริง โดยเริ่มต้นปฏิบัติตามนี้

         ๑. หลับตาเนื้อ

         ๒. เปิดตาปัญญา (ลืมตาใน)

         ๓. ดูลงในขันธ์ของตน

         ๔. ดูอารมณ์ภายนอก (ตา หู จมูก ลิ้น กาย) และอารมณ์ภายใน (ใจ)

         ๕. พิจารณามิใช่ตัวตน เป็นอนัตตา บังคับมิได้


  {กายกับใจเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติภาวนา}


  นิทานในหนังสือ


  ๑. การรีดนมจากเขาวัว

       ชายผู้หนึ่งพยายามรีดนมจากเขาวัว โดยที่การรีดนมจากเขาวัว ย่อมทำให้มีนมขึ้นมานั้นเป็นไปไม่ได้  เปรียบดั่ง “ชายผู้นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เดินทางหลงผิด” เพราะความเป็นจริงแล้ว การที่จะได้นม (การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา) คือ “การรีดนมจากเต้าวัว”


  {ความเพียรทั้งหมดที่เขาทุ่มลงไปในการรีดนมจากเขาวัว

  ถึงจะเป็นความเพียรที่เยี่ยมยอดสักแค่ไหน

  ก็จะเป็นความเพียรที่สูญเปล่า}


  ๒. เรื่องสุนัขกับค้อน

       เมื่อสุนัขถูกค้อนขว้างก็จะรู้สึกเจ็บปวดและกัดเจ้าค้อนด้วยความโกรธแค้นและเจ็บปวดอยู่ร่ำไป เปรียบดั่ง “สุนัข คือ ผู้ปฏิบัติ ที่สักแต่กำหนด ไม่พิจารณาจนลึกลงไป”


  {เมื่อถูกค้อนขว้างกระทบกับตน เพราะสำคัญผิดว่า

  ค้อนคือต้นเหตุ ทำให้มันเจ็บ

  อุปมัยก็ดุจผู้ปฏิบัติที่ไปกำหนดเอาผลเป็นว่าเหตุ}


  ๓. ราชสีห์กับธนูและนายพราน

       ราชสีห์ถูกศรของลูกศรจากนายพราน และมันไม่สนใจความเจ็บปวด มันตัดสินใจค้นหาคนยิงและกัดคนนั้นจนถึงแก่ความตาย เปรียบดั่ง ราชสีห์คือจิต และนายพรานคือตัวอัตตา เมื่อเราทำลายตัวอัตตาลงได้ เราพบกับอนัตตา


  {เมื่อถูกลูกศรยิงมาต้องกาย 

  ราชสีห์ตัวนั้นจะไม่สนใจลูกศร

  หรือความเจ็บปวดที่เกิดกับกาย

  แต่มันจะกวาดสายตามองหาผู้ยิงศรมาถูกตัว}  ความสำคัญต่อการรีดนมจากเขาหรือเต้าวัว


       ฉันเคยเจอหลวงพ่อธี โดยบังเอิญ เพราะท่านนั้นมาเทศน์ที่ๆฉันไปในวันนั้น และเมื่อฉันได้ฟังคำเทศน์ของท่าน ฉันรู้สึกว่า “คำสอนของท่านลึกซึ้งยิ่งนัก หากแม้นปฏิบัติตาม คงพบทางพ้นทุกข์แน่แท้” และตั้งแต่นั้น ฉันตั้งใจปฏิบัติตาม ถึงแม้ว่า “ตอนนี้ ฉันก็ยังเป็นชายผู้รีดนมจากเขาวัวก็ตาม” แต่บางครั้ง “ฉันเป็นผู้ชายที่รีดนมจากเต้าวัว” ดังนั้น ฉันปฏิบัติต่อไป และอยากเชิญเพื่อนๆมาร่วมปฏิบัติด้วย


  [หนูอยากบอกหลวงพ่อธีว่า

  “หนูขอตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนท่านตลอดไป”]


  LOOK A BREATHE

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in