เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#447 การบวชอยู่ที่บ้าน
 • ถึง คุณผู้อยู่ในกระแสสังคม ตามเทรน


       หลายคนมักมองคนที่ปฎิบัติธรรมคือ คนที่ทุกข์ในชีวิต คนที่ไม่ยอมรับตัวเอง คนที่มีปัญหาในชีวิต คนที่หนีปัญหา เพราะอย่างงี้ อย่างนี้ ทำให้คนเหล่านั้น เรียกร้องที่จะไปออกบวช


       แต่แล้วอยู่ดีๆ ก็ดันมีดาราไปบวชกันเต็ม จนกลายเป็นเทรน กระเเสดัง ที่ใครๆอยากเข้าวัดไปบวช ดูเท่ห์ดีจังเลย ดูดีชะมัด คนมองว่า “เราเป็นคนดี” แต่เปล่าเลย “คุณกำลังถูกกระแสสังคมพัดพาไปต่างหาก” เพราะถ้าคุณดำเนินไปด้วยทางนี้แล้ว คุณจะพบอะไรกับทางออกที่ปลายอุโมงค์นั้นหรือ


       หนังสือเล่มนี้ที่อยู่ในมือของคุณอยู่นี้เป็นหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นมาและกล่าวถึงความจริงของ “การบวช” หรือ “การบวชใจ” อย่างจริงๆ ที่ไม่ได้ทำตามเทรน แต่เราทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามความเป็นจริง คือ “การบวชใจเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง” เพราะเมื่อเราบวชใจถูก เราจะไม่เป็นผู้ตามกระแสของโลก และไหลไปตามกระแสของอารมณ์


       ท่านพุทธทาสภิกขุมีกล่าวปิดท้ายในหนังสือเล่มนี้ ถึงการบวชอยู่ที่บ้านว่า “ถ้าทำได้นะ ถ้าทำได้ บวชอยู่ที่บ้าน น่าอัศจรรย์กว่าบวชอยู่ที่วัด” เพราะความเป็นจริงแล้ว ถ้าเราเข้าใจว่า “การบวชคือการละ” ดังนั้น ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตาม เราบวชได้ในทุกที่ ถ้าเราอยากพ้นจากทุกข์นี้สักที


  “บวช แปลตามตัวหนังสือว่า

  ไปหมดจากที่ควรไป เว้นหมดจากที่ควรเว้น”

  - พุทธทาสภิกขุ -


       ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติของการบวชอยู่ที่บ้าน โดยอาศัยหมวดธรรมที่มีชื่อว่า อินทรีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา โดยศรัทธาข้อแรก คือ “การเชื่อในธรรมว่า เป็นเครื่องดับทุกข์ (อริยมรรคมีองค์ ๘ ธรรมเหล่านี้ดับทุกข์ได้จริง)” และสิ่งสำคัญคือ “เชื่อตัวเอง” ว่า ตัวเองนี้จะปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมเหล่านั้นได้จนสำเร็จ

       ท่านพุทธทาสกล่าวถึงขั้นถัดไป ได้แก่ วิริยะ คือ มีความกล้าหาญ อย่างพรากเพียรในสิ่งที่ควรจะทำ โดยมีความกล้าหาญที่จะป้องกัน กล้าหาญในการที่จะสละ กล้าหาญในการที่จะสร้างสรรค์ และกล้าหาญในการที่จะรักษา และจะมาพูดต่อไปในเรื่อง สติที่เป็นธรรมะจำเป็นสำคัญที่ต้องใช้ในทุกกรณี


       ขั้นถัดไปคือ มีสมาธิ โดยมุ่งนิพพานเป็นอารมณ์ ซึ่งสมาธิคือ เอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์  (จิตที่มีความคิดเพียงสิ่งเดียว) โดยสมาธิขึ้นมาแล้ว ก็ทำเป็นวิปัสสนา เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และมีปัญญา คือ รู้ความจริงที่ควรรู้ 


  “สติระลึกเอามาแล้ว

  แล้วสัมปชัญญะกำหนดเอาไว้

  แล้วก็อยู่อย่างเป็นความรู้รอบ

  เป็นปัญญาอยู่ตลอดเวลา

  อย่าให้เกิดการปรุงแต่งในจิต

  จนเกิดความคิดชนิด ตัวกู-ของกู”

  - พุทธทาสภิกขุ -       เรื่องราวเหล่านี้เป็นวิธีที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยอยู่ที่บ้าน และอย่างที่ท่านพุทธทาสภิกขุบอกว่า ถ้าทุกท่านปฏิบัติธรรมที่บ้านได้ ก็ย่อมดีกว่าปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดอย่างแท้จริง


  “ความเป็นจริง ในตัวตน ของจิตใจ

  เมื่อเราได้ ปฏิบัติ จนถึงธรรม

  เราทุกคน ต้องค่อยๆ ละเลิกทำ

  ความชั่วค่ำ จะหายไป ตลอดใจ”


  .. ฉันมั่นใจว่า ถ้าเมื่อคุณผู้อยู่ในกระแสสังคม อ่านหนังสือเล่มนี้ก็คงจะมีความเข้าใจคำว่า เทรนในการปฏิบัติตามกระแส กับการปฏิบัติธรรมเพื่อทวนกระแสนั้นเป็นอย่างไร และเมื่อคุณได้ปฏิบัติธรรม คุณคงจะเข้าใจตัวเองแล้วว่า คุณต้องการเป็นคนแบบไหน “ตามกระแส” หรือ “ทวนกระแส” ดี


  จาก คนที่พยายามพาตัวออกจากกระแส


  LOOK A BREATHEViews

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in