เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#394 ของฝากการเดินทาง

 • รูปภาพนี้ หนังสือที่พิมพ์เป็นธรรมทานโดยคณะศิษย์วัดหนองป่าพง  “สะอาด สว่าง สงบ”

  หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม


  “ข้าพเจ้า ขอกราบ คารวะ

  ขอไหว้สา องค์ท่าน พร้อมรัตน์สาม

  มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์งาม

  ชีวิตขาม ไร้ทุกข์ สุขสงบไป”


       เนื่องจากว่า เรานับถือหลวงพ่อชา สุภัทโทมาก ถึงแม้เราไม่เคยเจอท่านมาก่อน แต่เมื่อไรที่เราพบทุกข์และฟังคำสอนของท่าน เราก็คลายทุกข์ทันที และเมื่อหลวงพ่อเลี่ยม ท่านเป็นเจ้าอาวาส เราทดลองฟังเทศน์ของท่าน และเราเกิดความเคารพนับถือขึ้นมาทันที


  รูปภาพนี้ แอบบี้ขอเคารพท่านจากใจ

  โดยที่แอบบี้อ่านจบแล้ว และทำใจให้สงบนิ่งสักครู่ครับ       เพราะจริยวัตรของท่านช่างงดงามยิ่งนัก คือ การที่ท่านใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย และคำสอนของท่านทำให้เราคลายทุกข์ได้อย่างแท้จริง เพราะเมื่อหลายครั้งที่ เรากำลังเดินไปผิด เราได้ยินเสียงอันเย็นๆแบบมีเมตตาของหลวงพ่อเลี่ยมเข้ามาในหัวสมองเพื่อปรามไม่ให้ทำผิดอยู่เป็นประจำ


  “ดูให้มันออก บอกให้มันได้ ใช้ให้มันเป็น”

  (หน้า ๑๔๓)


  รูปภาพนี้ อริยสัจ ๔


       เมื่อเราเดินทางไปที่วัดหนองป่าพง เราพบคำสอนอย่างหนึ่งที่เราเคยอ่านเจอ ซึ่งก็คือ “เรียนตรง ตรงลงไปที่ตัวทุกข์ ดูให้ถูกกรรมวิธี กี่กระสวน สกัดกั้นการปรุงแต่ง แห่งกระบวน จิตปั่นป่วน สงบได้ทุกข์หายไป” พอเราลองอ่าน แล้วเราพบว่า นี่คือทางแห่งการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์


  “ผู้ใดตามดูจิตของตนอยู่ ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมาร”

  หลวงพ่อเลี่ยม ฐิติธัมโม


       อริยสัจข้อที่ ๑ แสดงว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์ อริยสัจข้อที่ ๒ แสดงว่าความอยากด้วยอวิชชานั้นเป็นต้นเหตุของความทุกข์ อริยสัจข้อที่ ๓ แสดงว่านิโรธ หรือนิพพาน คือการดับความอยากได้สิ้นเชิง อริยสัจข้อที่ ๔ ที่เรียกว่ามรรค อันได้แก่วิธีดับความอยากนั้นๆเสีย (หน้า ๗๒ - ๗๓)


       เมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ยึดถือไม่ได้และไปหลงใหลด้วยไม่ได้ เราก็ต้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งปวงให้ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง คือ  เว้นจากทำชั่ว ทำแต่ความดี  ทำจิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงนั้น (หน้า ๗๖ - ๗๙)


  รูปภาพนี้ นิพพานคืออะไร


       นิพพาน แปลว่า ไม่มีเครื่องทิ่มแทง อีกอย่างหนึ่ง แปลว่าความดับสนิทไม่มีเหลือ ฉะนั้น คำว่า นิพพาน จึงมีความหมายใหญ่ๆเป็นสองประการ คือดับไม่มีเชื้อเหลือ สำหรับจะเกิดมาเป็นทุกข์อีกต่อไป นี่อย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งคือปราศจากความทิ่มแทง ความเผาลน ปราศจากความผูกพันร้อยรัดต่างๆทุกอย่างทุกประการ (หน้า ๑๔๐)


  “กลิ่นดอกไม้กลิ่นจันทน์ไม่สามารถหอมหวนทวนลมได้

  แต่กลิ่นแห่งเกียรติคุณความดีงามของสัตบุรุษนั้นแล

  สามารถหอมไปได้ทั้งตามลมและทวนลม

  คนดีย่อมมีเกียรติคุณฟุ้งขจรไปได้ทั่วทุกทิศ”

  หลวงพ่อเลี่ยม ฐิติธัมโม


  เกร็ดเล็กผสมน้อย


  รูปภาพนี้ ความจริงของชีวิตคืออะไร


       หลวงพ่อเลี่ยมท่านอธิบายทุกอย่างไม่ว่า ทำไมขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ อริยสัจ ๔ ที่เราเรียนมาที่แท้จริงแล้วคืออะไร นิพพานที่หลายคนปรารถนาคืออะไร และคนหลายคนที่ชอบบอกว่า ตัวเองหลุดพ้นแล้ว เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า คนเหล่านั้น ได้นิพพานแล้วจริงๆ


  รูปภาพนี้ หลังปกหนังสือของฝากการเดินทาง


  “ทุกข์มีเพราะยึด

  ทุกข์ยืดเพราะอยาก

  ทุกข์มากเพราะพลอย

  ทุกข์น้อยเพราะหยุด

  ทุกข์หลุดเพราะปล่อย”


  Look A Breathe

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in