เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#358 พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน


 • ชื่อหนังสือ: พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 

  (ใบไม้กำมือเดียว)

  ชื่อผู้เขียน: วศิน อินทสระ

  สำนักพิมพ์: ธรรมดา

  ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13

  จำนวนหน้า: 103 หน้า

  ราคา: 60 บาท


  รูปภาพนี้ ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า


       ถ้าเราบอกว่า “ทุกคนเกิดมาก็ต้องตายกันทุกคน” คำพูดนี้คงมีทั้งคนยอมรับและยอมรับไม่ได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม สัจธรรมข้อนี้ย่อมหนีไม่พ้น เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราชาวพุทธทุกท่าน ท่านเป็นจอมไตรโลกธาตุ ท่านก็ได้ปรินิพพานเช่นกัน


  รูปภาพนี้ พระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดในจักรวาลธาตุ


       พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวกับพระอานนท์ถึงหลายครั้ง เพื่อบอกเป็นนัยว่า ถ้าพระอานนท์ขอ พระพุทธเจ้าท่านจะอยู่จนถึง 120 ปี แต่เมื่อพระอานนท์ท่านไม่ได้ทัดทานด้วยประการใด พระพุทธเจ้าท่านตัดสินใจปลงอายุสังขาร


  รูปภาพนี้ เหตุการณ์เกิดเเผ่นดินไหวขนาดใหญ่


       พระอานนท์มาสอบถามพระพุทธเจ้าว่า เกิดเหตุใดขึ้น ทำไมแผ่นดินถึงเกิดวิปริตเช่นนี้ พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวว่าท่านได้ปลงอายุสังขาร ซึ่งเมื่อพระอานนท์ขอให้ท่านอยู่ต่อ พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่า ท่านตรัสแล้วไม่คืนคำ ดังนั้น พระอานนท์ก็รู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างมาก และพระพุทธเจ้าท่านบอกกับพระอานนท์ว่า ท่านจะไปปรินิพพานที่เมืองกุสินารา


  รูปภาพนี้ พระสาวกองค์สุดท้าย


       พระพุทธเจ้าท่านรับอาหารมื้อสุดท้ายคือสุกรมัทวะ และท่านบอกให้พระอานนท์ทราบว่า หากแม้นท่านปรินิพพานไปแล้ว จะมีคนว่าผู้ถวายอาหารมื้อนี้ได้ ดังนั้น โปรดบอกว่า คนที่ถวายอาหารสองมื้อคือนางสุชาดาและมื้อสุดท้ายนี้ได้บุญมากที่สุด และเมื่อท่านกำลังคุยสนทนาธรรมอยู่ สุภัททะ ได้มาขอสนทนาธรรมกับท่านและขอบวชในพระพุทธศาสนา ท่านจึงถือว่า เป็นสาวกองค์สุดท้ายของศาสนาพุทธ


  รูปภาพนี้ เหตุการณ์ตอนปรินิพพาน


       หลังจากนั้น สุภัททะได้ฝึกฝนจนเป็นพระอรหันต์ในวันนั้น และได้มาถวายองค์พระพุทธเจ้า พระจอมไตรโลกนาถ และท่านได้ประกาศหลักธรรมสุดท้าย ให้ปวงชนอย่าถึงความไม่ประมาท ก่อนที่พระอนุรุทธะทำหน้าที่ทุกขั้นตอนในขณะที่ท่านดับขันธ์ปรินิพพาน


  รูปภาพนี้ ถวายพระเพลิง


       เมื่อถึงช่วงตอนที่ถวายพระเพลิง ไฟไม่ติดเพราะพระพุทธเจ้ารอพระมหากัสสปะที่เดินทางมาไหว้พระศพท่านได้ไหว้ และเมื่อพระมหากัสสปะมา พระเพลิงก็จุดขึ้นมาเอง และพระมหากัสสปะก็ตัดสินใจสังคยนาพระไตรปิฎกขึ้นครั้งแรก


  รูปภาพนี้ สัจธรรมที่เที่ยงแท้


       “พระพุทธเจ้า” เป็นคำที่ยิ่งใหญ่เหลือล้นคณนา ไม่มีผู้ใดเปรียบ ไม่มีผู้ใดเทียบ ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ท่านได้ลาจากโลกนี้ไปแล้ว น้ำตาที่ไหลรินให้กับท่านนั้นมากมายเหลือล้นคณนาเช่นกัน แต่คำสอนของท่านจะยังคงจารึกอยู่ต่อไป


  “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุ

  สิ่งนั้นย่อมดับไปเมื่อเหตุดับ” 
  “ศรัทธาองค์จอมไตรโลกนาถ

  เคารพอภิวาทวันทา

  ถึงซึ่งองค์สามในโลกา

  ตั้งใจวันทาทุกวันไป”       เมื่อไหร่ที่ความกลัว ความกังวลใจได้บังเกิด เมื่อนั้นที่เราระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ความกลัวและความกังวลใจเหล่านั้นก็จะคลายหมดสิ้น ดุจกิเลสที่หมดไปจากใจ เมื่อเราเจริญรอยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน


  “ความไม่ประมาทนี่รวมถึง

  ความสำรวมกาย วาจาและใจให้มั่น”


  Look A Breathe

  (Read A Book) 

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in