เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#287 The Last Tree (ต้นไม้ต้นสุดท้าย)


 • “จงปลูกต้นไม้ต้นสุดท้าย

  ให้ดุจคล้ายปลูกต้นไม้แรก

  จะพบกับความทรงจำที่แมก

  ไม้ดุจแรกแย้นบานเหมือนคน

  ตอนแรกที่เราปลูกต้นไม้

  ตั้งใจให้มันโตมาเป็นตน

  แต่เมื่อเราทำร้ายต้น

  ทำร้ายคนกันเองได้ไง”


       เรื่องราวในเล่มนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติและความสัมพันธ์ของคนกับคนซึ่งสัมพันธ์กับธรรมชาติ ดังนั้น สิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิตคืออะไร แล้วชีวิตนั้นมีความหมายอย่างไร       ในครั้งแรกที่คนมีความสามัคคีต่อกันในการสร้างบ้านด้วยต้นไม้ และแต่ละคนตัดต้นไม้แล้ว ต้นไม้เล่า โดยไม่สนใจว่า ตอนแรก เรายังดีใจที่ว่า ต้นไม้มีประโยชน์ หรือเรารู้สึกถึงความหมายของชีวิตของคนจากต้นไม้ แต่ทำไมนะ เราถึงตัดต้นไม้ไปทำแบบนี้ และทำไมไม่ยอมปลูกต้นไม้แทนล่ะ       พอแต่ละคนตัดต้นไม้มากขึ้น ความเห็นแก่ตัวของคนก็มากขึ้น ทุกคนเริ่มก่อสร้างกำแพง และเริ่มที่จะขีดว่า นี้คืออาณาเขตของตัวเอง แต่ละคนเริ่มมีความเห็นแก่ตัวและอวดเก่ง คิดว่า ตัวเองเก่งกว่าอีกครอบครัวหนึ่ง เริ่มระเเวงกันและกัน ว่า จะมีใครมาทำร้ายกันและกัน ทุกครอบครัว สอนให้ทุกคนใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเอง       และทุกครอบครัวเรียกให้ไปตัดต้นไม้ต้นสุดท้าย เพราะต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้ตัดเพราะมันแคระและดูไม่มีประโยชน์ และสุดท้ายเด็กๆไม่ได้ตัดต้นไม้ต้นสุดท้าย แต่ไปทำลายกำแพงทิ้งแทน และปลูกต้นไม้ต้นสุดท้ายให้เหมือนกับเป็นต้นไม้แรก จนต้นไม้ปลูกมากขึ้น และปลูกคุณธรรมของคนขึ้นมาให้อยู่ร่วมกันอีกครั้งอย่างไม่เบียดเบียนกัน  การทำลายกำแพงคือการทำลายความเป็นตัวตนของตัวเอง ทิฏฐิมานะของตน และความเห็นแก่ตัวของกันและกัน โดยที่มีการให้รู้ถึงความสำคัญของความหมายของชีวิต ว่า การที่เราคิดว่า ต้นไม้ต้นสุดท้ายไม่มีประโยชน์ แต่ถ้าหากเราทุกคนช่วยกันเอาใจใส่ต่อชีวิตหนึ่งชีวิต นั้นคือตัวเราเอง ที่เราตั้งใจเอาใจใส่ เข้าใจ รับฟัง ต้นไม้ต้นนี้ก็กลายเป็นหลายต้น และทำประโยชน์ให้กับเรามากมาย 

  “ความจริงของความหมายของชีวิตคืออะไร”

  Look a Breathe

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in