พกกล้องฟิล์มไปเที่ยว Miss Y

เล่าทริปผ่านภาพจากกล้องฟิล์ม