โกดังคำศัพท์ภาษาอังกฤษChantrathip Prakhongkuea
นอกจาก I THINK. เราสามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้อีกหลากหลาย
 • หลาย ๆ คนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องออกความคิดเห็นอยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่เรียนยันทำงาน เราต้องแสดงความเห็นไม่รู้เท่าไหร่ นอกจาก I think. แล้ว ประโยคเหล่านี้จะช่วยให้การแสดงความคิดเห็นของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

  1. As far as I know ... เท่าที่ฉันรู้
  2. As far as I’m concerned ... เท่าที่ฉันกังวล
  3. From my point of view ... จากมุมมองของฉัน
  4. Honestly I think ... ฉันคิดว่า
  5. I agree with ... ฉันเห็นด้วยกับ
  6. I believe ... ฉันเชื่อว่า
  7. I feel ... ฉันรู้สึกว่า
  8. I feel that ... ฉันรู้สึกว่า
  9. I figure that ... ฉันคิดว่า
  10. I would say that ... ฉันจะบอกว่า
  11. I’d say that ... ฉันพูดอย่างนั้น
  12. I’d suggest that ... ฉันขอแนะนำให้
  13. I’m of the opinion that ... ฉันเห็นว่า
  14. If I am not mistaken ... ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
  15. If you ask me ... ถ้าคุณถามฉัน
  16. In my opinion ... ในความเห็นของฉัน
  17. In my view ... ในมุมมองของฉัน
  18. It seems likely ... ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้
  19. It seems obvious that ... ดูเหมือนว่าชัดเจน
  20. It seems to me ... ดูเหมือนว่า
  21. My point of view is that ... มุมมองของฉันคิดว่า
  22. Personally, I think ... ส่วนตัวฉันคิดว่า
  23. The essential point is ... จุดสำคัญคือ
  24. The main points are ... ประเด็นหลักคือ
  25. The way I see it is ... วิธีที่ฉันเห็นมันคือ
  26. To be honest ... ด้วยความสัตย์จริง
  27. Well, if you ask me ... ถ้าคุณถามฉัน
  28. What I mean is ... ที่ฉันหมายถึงคือ

  และนี่คือทั้ง 28 ประโยค เอาไว้ปรับใช้เมื่อคุณจะต้องแสดงความคิดเห็นในครั้งถัดไป

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in