เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
บทความสั้นๆ ได้ใจความJack
แสดงความคิดเห็น
  • หัวหน้าสามารถพูดได้โดยที่ยังมีคนฟังเสมอ และถึงแม้จะนิ่งเงียบคนอื่นก็ยังต้องเกรงใจ และไม่มองข้าม ตรงข้ามกับลูกน้องที่มีอำนาจน้อยกว่า ถ้าไม่พูดก็จะถูกมองข้ามและไม่มีใครสนใจ แต่ถ้าพูดมาก คนอื่นก็จะไม่ชอบ

    การรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูด เมื่อไหร่ควรเงียบเป็นทักษะที่สำคัญ ถ้าเรารู้กาละเทศะ แสดงออกในสถานการณ์ที่ควร ในขอบเขตที่ยอมรับได้ ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ แต่ถ้าเราล้ำเส้น ก็อาจจะทำให้ถูกมองข้าม หรือทำให้คนไม่ชอบได้

    การทำเพื่อคนอื่น ถ่อมตัวและขอคำแนะนำจากคนอื่น หาความรู้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ หาพันธมิตรเพื่อสนับสนุนเรา ทุ่มเทและมองในมุมของคนอื่น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีอำนาจและขยายขอบเขตของการแสดงออกได้

    อ่านต่อ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in