เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
บทความสั้นๆ ได้ใจความJack
ทักษะการอ่าน
 • เกี่ยวกับอะไรบ้าง?

  • เรียนรู้การฝึกทักษะการอ่าน

  • รู้จักระดับของการอ่าน การอ่านขั้นพื้นฐาน อ่านเพื่อตรวจสอบ อ่านเพื่อวิเคราะห์ และอ่านเพื่อเปรียบเทียบ

  • เวลาอ่านหนังสือ เราจะต้องตั้งใจอ่าน มีสมาธิในการอ่าน จะได้เข้าใจเนื้อหาจากหนังสือ

  • การอ่านเพื่อตรวจสอบ อ่านแบบผ่านๆ เพื่อให้รู้ว่าควรซื้อหนังสือเล่มนั้นหรือไม่

  • การอ่านเพื่อวิเคราะห์ เราต้องอ่านและเข้าใจเนื้อหาให้ละเอียด

  • เราควรวิจารณ์หนังสือด้วยความเป็นกลาง ไม่ลำเอียง ไม่โน้มเอียง ไม่เข้าข้าง เราไม่ควรวิจารณ์หนังสือถ้าเรายังไม่เข้าใจสิ่งที่คนเขียนต้องการจะสื่อ

  • การอ่านเพื่อเปรียบเทียบ เป็นการอ่านข้อความบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานหรือบทความที่เราจะเขียน

  • การฝึกทักษะการอ่าน จะช่วยให้เราเข้าใจหนังสือที่มีเนื้อหายากๆ ได้

  ทักษะการอ่าน

  การอ่านหนังสือให้ได้ดี เราจะต้องตั้งใจและมีสมาธิ ไม่ใช่แค่อ่านเพื่อรับรู้ข้อมูล แต่ต้องเข้าใจคนเขียน ต้องวิเคราะห์ รู้จักสงสัย เพราะมันจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น

  การอ่านขั้นพื้นฐาน

  จำและรู้ความหมายของคำ เข้าใจโครงสร้างประโยค และเข้าใจความหมายที่เปลี่ยนไปของคำที่อยู่ในแต่ละสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขที่ต่างกัน 

  การอ่านเพื่อตรวจสอบ 

  ช่วยให้เรารู้ว่า หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร เป็นหนังสือประเภทอะไร ทำให้เราซึมซับพื้นฐานเบื้องต้นได้ในเวลาที่จำกัด

  การอ่านเพื่อวิเคราะห์

  ค้นหาโครงสร้างและการเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือ อ่านเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และจำเป็นต้องเพิ่มความตั้งใจให้มากขึ้น 

  การอ่าน เพื่อเปรียบเทียบ

  เปรียบเทียบโดยการอ่านหนังสือที่คล้ายกัน หลายๆ เล่ม เวลาที่เราต้องเขียนรายงานหรือบทความ เราจะไม่เขียนมันจากหนังสือเล่มเดียว แต่เราจะเลือกหลายๆ เล่ม จากหลายๆ ต้นทาง

  ทำไมต้องฝึกการอ่านอย่างจริงจัง

  ทักษะการอ่านขั้นสูงจำเป็นต้องใช้ความพยายามและต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ แต่ก็ทำให้เราได้เข้าใจ ได้ฝึกการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ ซึ่งจะเปิดทางให้เราเข้าใจหนังสือที่มีเนื้อหายากๆ ได้ หนังสือที่มันจะสอนเราและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรา

  แทนที่เราจะเห็นด้วยกับคนเขียนทุกอย่าง เราต้องหัดตั้งคำถาม มองหาจุดผิดที่คนเขียนอาจจะละเลย ดูว่าแนวคิดของคนเขียนมันสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบหรือเปล่า การตั้งใจอ่านจะช่วยให้เราวิเคราะห์และประเมิินหนังสือได้อย่างฉลาด

  อ่านต่อ

  พัฒนา ทักษะการอ่าน อย่างจริงจัง จะช่วยให้เราเข้าใจหนังสือที่มีเนื้อหายากๆ ได้

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in