เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Major Depressive DisordersEmbrace
ปกติ...พิเศษ
  •   "โรคซึมเศร้า" เป็นโรคหนึ่งทางจิตเวชที่ส่งผลถึงสภาวะอารมณ์ ความคิด คววามรู้สึกของผู้ป่วย เกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาถึงสาเหตุแต่ยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัด ทั้งในส่วนของสารสื่อประสาทในสมองที่หลั่งออกมาอย่างไม่ปกติ ทำให้สมดุลของการทำงานสมองเสียไป พันธุกรรม ความเครียด สภาวะแวดล้อมทางสังคม และสามารถรักษาให้หายด้วยการกินยาและรับจิตบำบัดในบุคคลที่มีภาวะของโรครุนแรง ดังนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงสามารถใช้ชีวิตในประจำวันได้ปกติเหมือนคนทั่วไป ต่างเพียงแค่ต้องกินยาซึ่งเป็นเหมือนการกินยารักษาโรคประจำตัวทั่วๆไป เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษานั้นมีเพียง 10-20 % ของผู้ที่ป่วยแต่ไม่ได้รับการรักษา ซึ่งนั่นแสดงว่า โลกของเรากำลังมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอีกมากมาย และส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าป่วย หรืออีกหลายคนไม่ยอมรับการรักษา ไม่ว่าจะจากปัจจัยภายในตัวเองหรือหรือจากปัจจัยภายนอก คนรอบข้าง สังคมของบุคคลนั้นๆ ก็ตาม และนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไรนัก เพราะนอกจากตัวผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวด ความทุกข์ หรือการสิ้นยินดีเพียงเท่านั้น คนรอบข้างต่างก็ได้รับผลกระทบที่เกิดจากสภาวะอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของตัวผู้ป่วยด้วยเช่นกัน
      จากที่ฉันกล่าวในตอนต้นว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า "สามารถ" ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่าง "ปกติ" เช่นคนทั่วไป ดังนั้นฉันจึงอยากให้ผู้ที่ป่วยทุกคนสร้างพลังทางความคิดในแง่บวกให้กับตัวเอง เราไม่สามารถรับความเข้าใจจากคนรอบข้างเพียงอย่างเดียว เพราะบนโลกใบนี้ล้วนเป็นสีเทาๆ เม่ื่อมีผู้รับก็ต้องมีผู้ให้ ที่ฉันบอกอย่างนี้เนื่องจากในบางครั้งเราเองก็เป็นฝ่ายรับเสียจนเคยชิน หลงลืมที่จะทำความเข้าใจคนรอบข้าง หลายคนอาจจะโต้แย้งว่า เพราะเป็นโรคนี้ถึงมีสภาวะทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกที่ไม่ปกติ หรือไม่ได้ที่จะเรียกร้องเอาแต่ความเข้าใจ การยอมรับอะไรจากบุคคลอื่นนี่ มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ต่างหาก ใช่! มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ แต่มันเป็นเรื่องที่เราจะอยู่กับมันและผ่านมันไปได้ ฉันจะไม่บอกให้สู้ๆ เพราะมันไม่ใชาคำที่ควรจะกล่าวกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเลย แต่ฉันอยากให้ลองพยายาม การพยายามนี้ไม่ใช่การพยายามเพื่อที่จะหายเพียงอย่างเดียว แต่ฉันหมายถึงการพยายามที่มองและอยู่บนโลกใบนี้ไปพร้อมๆ กับโรคนี้ได้อย่างทรมานน้อยที่สุด 
      "จงเห็นคุณค่าในตัวเอง" "รักตัวของคุณเอง" "ห่วงใยตัวเอง" การป่วยไม่ใช่สิ่งที่ผิด ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี เราทุกคนเกิดมาต่างก็สามารถป่วยได้ มันอาจทำให้คุณรู้สึกแตกต่าง แต่บนโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรจะเหมือนกัน แม้กระทั่งฝาแฝดแท้ก็ตาม เพราะความต่างเราจึงเป็นเรา เราจึงเติมเต็มให้กันและกัน ดังนั้นในวันนี้กดตัวเองให้น้อยที่สุด ทำร้ายตัวเองให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือความคิด ความรู้สึกก็ตาม ตัวของเราเราเลือกได้ ถึงแม้เราจะเลือกให้ไม่ป่วยไม่ได้ แต่อย่างน้อยเราก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างงดงามในแบบของเราได้ "ให้โอกาสตัวเองเพื่อชีวิตของตัวเราเอง" อย่ารอเพื่อที่จะเป็นฝ่ายรับจากผู้อื่นเพียงอย่างเดียว คุณไม่ได้โดดเดี่ยว ไม่ได้อ่อนแอ คุณคือคนพิเศษ เราทุกคนคือคนพิเศษ ในที่นี้ฉันหมายทุกๆคนทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย และไม่มีใครมาแทนที่ตัวตนของเราได้ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตาม  
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in