My First Storyffothy
เที่ยว101 พักผ่อนบึงพลาญชัย
  • บึงพลาญชัย ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ดตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำ ขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ200,000 ตารางเมตร   บึงพลาญชัยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตกแต่งประดับประดาเป็นสวนไม้ดอก ขนาดใหญ่ รวมทั้งมีการประดับตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆจึงเกิดความร่มรื่นสบายตา และในบึงน้ำมีปลาชนิดต่างๆ  อีกทั้งยังมีเรือจักรยานน้ำและเรือพายไว้บริการประชาชนให้พายเล่นในบึงแห่งนี้นอกจากนี้บึงพลาญชัย ยังใช้เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลของจังหวัด รวมไปถึงการจัดมหรสพต่างๆภายในจังหวัดอีกด้วย  อาจกล่าวได้ว่าบึงพลาญชัย เป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

    ภายในบึงพลาญชัยยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจคือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นสิ่งสักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือและเชื่อว่า เจ้าพ่อจะช่วยดลบันดาลให้ชาวเมืองร้อยเอ็ด มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดให้สมปรารถนาจึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ชาวเมือง ร้อยเอ็ดและนักท่องเที่ยวต่างก็มากราบนมัสการขอพรกันเป็นประจำพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่กลางสวนดอกไม้ พานรัฐธรรมนูญ และนาฬิกาดอกไม้ ภูพลาญชัยมีลักษณะเป็นน้ำตกจำลองและรูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ คล้ายสวนสัตว์สนามเด็กเล่นและสวนสุขภาพเป็นสวน ออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอันเป็นการเสริมสร้างพลานามัยแก่ชาวร้อยเอ็ด

    ขอบคุณข้อมูลจาก  paiduaykan.com

    ขอบคุณรูปภาพจาก google

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in