เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
แนะนำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ต่างๆ ในแต่ละ มหาลัยLuciu Sheng
ค่าเทอม มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ
 • ขอเสนอบทความแนะแนว เส้นทางการเรียนต่อ หลักสูตรนานาชาติ ปัจจุบันหลักสูตร อินเตอร์ หรือ ภาคภาษาอังกฤษได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ โดยคนส่วนใหญ่ได้พูดภาษาอังกฤษได้จะมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งการงานสูง อันนี้โดยส่วนตัวก็เห็นว่าจริงนะครับ และยิ่งสมัยนี้โลกเราเป็นโลกไร้พรมแดน ภาษาอังกฤษยังคงเป็นภาษาอันดับ 1 ของโลกที่คนเยอะที่สุดนะครับ

  โดยผมขอแต่งบทความ เส้นทางการเรียนต่อมหาวิทยาลัยเป็นสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในประเทศไทยนะครับ โดยจะนำเสนอว่า ที่ไหนเปิดสอนสาขาอะไรบ้าง ค่าเทอมเท่าไร แล้วมีวิธีการรับสมัครอย่างไรช่วงไหน

  โดยข้อมูลจะค่อย อัพเดททีละสถาบันนะครับใครอยากได้มหาวิทยาลัยไหน ก่อนก็เสนอได้นะครับ ^_^

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIC

  เป็นสถาบันของรัฐบาลที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2529 มีนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ โดยที่ MUIC มีสัดส่วนของนักเรียนต่างชาติ มากกว่า 30 % ถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยครับ โดยคณะอินเตอร์ยอดฮิตเช่น   Hospitality Management Mahidol University International Finance Inter MUIC Business Economics MUIC, International Business MUIC Marketing MUIC Environmental Science MUIC Food Science and Technology MUIC Computer Science MUIC Physics MUIC Biological Sciences MUIC Computer Engineering MUIC ,   Media and Communication MUIC ,  Communication Design MUIC Chemistry MUIC Social Science MUIC Intercultural Studies and Languages MUIC   ใน 1 ปี MUIC แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 เทอมนะครับ

  หลักสูตรปริญญาตรี
  หลักสูตรบริหารธุรกิจ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 598,800.00 / 785,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 149,700.00 / 196,450.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 49,900.00 / 65,483.00 บาท

  หลักสูตรการผลิตสื่อบันเทิง (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 1,318,800.00 / 1,598,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 329,700.00 / 399,700.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 109,900.00 / 133,234.00 บาท
  หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์(อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 1,178,800.00 / 1,466,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 294,700.00 / 366,700.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 98,233.00 / 122,233.00 บาท

  หลักสูตรสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 636,800.00 / 824,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 159,200.00 / 206,200.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 53,067.00 / 68,734.00 บาท

  หลักสูตรสาขาชีววิทยา (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 640,800.00 / 798,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 160,200.00 / 199,700.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 53,400.00 / 66,567.00 บาท
  หลักสูตรสาขาเคมี (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 632,800.00 / 820,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 158,200.00 / 205,200.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 52,734.00 / 68,400.00 บาท

  หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 620,800.00 / 798,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 155,200.00 / 199,700.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 51,734.00 / 66,567.00 บาท

  หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี ((อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 654,800.00 / 841,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 163,700.00 / 210,450.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 54,567.00 / 70,150.00 บาท

  หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 593,800.00 / 811,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 148,450.00 / 202,950.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 49,484.00 / 67,650.00 บาท

  หลักสูตรสาขาฟิสิกข์ ((อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 626,800.00 / 810,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 156,700.00 / 202,700.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 52,234.00 / 67,567.00 บาท

  หลักสูตรสังคมศาสตร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 586,800.00 / 766,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 146,700.00 / 191,700.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 48,900.00 / 63,900.00 บาท

  หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยว (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 592,800.00 / 745,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 148,200.00 / 186,450.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 49,400.00 / 62,150.00 บาท

  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 640,800.00 / 826,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 160,200.00 / 206,700.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 53,400.00 / 68,900.00 บาท

  หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (อัตรานักศึกษาไทย/นักศึกษต่างชาติ)
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 4 ปี : 630,800.00 / 813,800.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ 1 ปี : 157,700.00 / 203,450.00 บาท
  รวมค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียม/ เทอม : 52,567.00 / 67,817.00 บาท

  การสมัครเรียนระดับปริญญาตรี

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย
  (เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น )

  การสมัครเรียนระดับปริญญาตรี
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย
  (เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น )
  รายละเอียดค่าสมัครสอบ
  ผู้สมัครสอบที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 2,000 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน)2,050 บาท
  ผู้สมัครสอบที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล(อย่างใดอย่างหนึ่ง)ดังนี้
  1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป
  2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,200 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน)1,250 บาท
  ผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับสากล และมีคะแนนในส่วน Writing ตามเกณฑ์ดังนี้
  1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนน Writing 25 คะแนนขึ้นไป
  2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไปและมีคะแนนWriting 6.0 คะแนนขึ้นไป
  3. SAT1 (Critical Reading + Math + Writing)1,650 คะแนนขึ้นไป
  โดยมีคะแนน Math ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,000 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,050 บาท
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกโดยตรง ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน 5 วิชา (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design สอบ 6 วิชา)
  วันที่ 1
  ช่วงเช้า: วิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL)
  ช่วงบ่าย: การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Writing)

  วันที่ 2
  ช่วงเช้า: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
  ช่วงบ่าย: Subject Test (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design)

  สำหรับผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ยื่นแทนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL) ได้แก่
  TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป หรือ
  IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
  SAT 1 คะแนนรวม 1,650 คะแนนขึ้นไป และคะแนนคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
  กำหนดการรับสมัคร
  วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ4 ครั้งประมาณเดือนมกราคมเมษายนกรกฏาคมและตุลาคมของทุกปีมีกำหนดการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ได้ทำการเปิดหลักสูตรนานาชาติ โดยมีคณะยอดนิยม เช่น  bascii chula JIPP CU CommArts CU, BALAC CU BSAC CU INDA CU CommDe CHULA ISE CU BBA Chula EBA CU

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาที่เปิดรับ
  Accounting183,500 Baht/year
  International Business Management183,500 Baht/year
  เกณฑ์การรับสมัคร
  สำหรับนักเรียนในประเทศไทย ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25
  A ผลคะแนน CU - TEP ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
  ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 560 : IBT > 79 ) หรือ
  ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
  ผลคะแนน SAT Critical Thinking ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
  B ผลคะแนน CU - AAT ตั้งแต่ 950 ขึ้นไป
  ผลคะแนน SAT I (Math & Critical Reading)ตั้งแต่ 950 คะแนนขึ้นปี

  คณะเศรษฐศาสตร์
  ค่าเทอม 149,000 Baht/year
  สำหรับนักเรียนในประเทศไทย ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.25
  A ผลคะแนนCU - TEP ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
  ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 560 : IBT > 79 ) หรือ
  ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
  ผลคะแนน SAT Critical Thinking ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
  B ผลคะแนน CU - AAT ตั้งแต่ 950 ขึ้นไป
  ผลคะแนน SAT I (Math & Critical Reading) ตั้งแต่ 950 คะแนนขึ้นปี

  คณะวิทยาศาสตร์
  สาขา Applied Chemistry (เคมีประยุกต์) ค่าเทอม 172,000 Baht/year
  สำหรับนักเรียนในประเทศไทย ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
  เกณฑ์การคัดเลือก
  A ผลคะแนนCU - TEP ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
  ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 560 : IBT > 79 ) หรือ
  ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
  ผลคะแนน SAT Critical Thinking ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป
  B ผลคะแนน CU - AAT ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
  ผลคะแนน SAT I (Math) ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป
  C ผลคะแนน SAT II (Chemistry) ตั้งแต่ 320 คะแนน ขึ้นไป หรือ
  ผลคะแนน CU-ATS ( Chemistry ) ตั้งแต่ 320 คะแนนขึ้นไป

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอน 4 สาขา
  1. Nano Engineering (NANO)
  2. Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)
  3. Information and Communication Engineering (ICE)
  4. Aerospace Engineering (AERO)
  ค่าเทอม ทั้ง 4 สาขา 176,000 บาทต่อปี
  A ผลคะแนนCU - TEP ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
  ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 560 : IBT > 79 ) หรือ
  ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป
  B ผลคะแนน CU - AAT ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
  ผลคะแนน SAT I (Math) และ SAT II (Math) ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป
  C.1 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสาขา NANO
  ผลคะแนน (CU-ATS) for NANO ตั้งแต่ 1200 ขึ้นไป
  ผลคะแนนSAT II (Physics & Chemistry & Biology) ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป
  C.2 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสาขา ADME, ICE, or AERO
  ผลคะแนน CU-ATS ตั้งแต่ 1200 คะแนนขึ้นไป
  •?SAT II (Physics & Chemistry) minimum score is 600 each

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาที่เปิดสอนได้แก่
  In Architectural Design
  Communication Design
  ค่าเทอมทั้ง 2 สาขา 162,000 บาทต่อปี
  เกณฑ์การคัดเลือก
  A ผลคะแนนCU - TEP ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
  ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 550 : IBT > 79 ) หรือ
  ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป
  B ผลคะแนน CU - AAT ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
  ผลคะแนน SAT I (Math) ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป
  C ผลคะแนน CU – TAD ตั้งแต่ 40 % ขึ้นไป

  คณะนิเทศศาสตร์
  สาขา Communication Management
  ค่าเทอม 156,000 บาทต่อปี
  A CU – AAT
  VERBAL OR CRITICAL READING 400 ขึ้นไป และ
  VERBAL AND MATH 900 ขึ้นไป
  B SAT I
  VERBAL OR CRITICAL READING 400 ขึ้นไป และ
  VERBAL AND MATH 900 ขึ้นไป

  คณะอักษรศาสตร์
  สาขา Language and Culture ค่าเทอม 149,000 ต่อปี
  A ผลคะแนน CU - TEP ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรื
  ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 550 : CBT > 213 : IBT > 79 ) หรือ
  ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.0 คะแนนขึ้นไป
  B ผลคะแนน SAT I ( Critical Thinking ) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
  ผลคะแนน CU - AAT ( Verbal ) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
  C สอบการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ

  คณะจิตวิทยา
  สาขา Psychological Science
  ค่าเทอม 156,000 บาทต่อปี
  เกณฑ์การคัดเลือก
  A ผลคะแนน CU - TEP ตั้งแต่ 570 คะแนนขึ้นไป หรือ
  ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 570 คะแนนขึ้นไป ( PBT > 570 : CBT > 237 : IBT > 85-90 ) หรือ
  ผลคะแนน IELT ตั้งแต่ 6.5 คะแนนขึ้นไป
  B ผลคะแนน SAT I 950 คะแนนขึ้นไป หรือ
  ผลคะแนน CU - AAT , ตั้งแต่ 950 คะแนนขึ้นไป

  หลักสูตรเกษตรอินเตอร์ ยอดฮิต เช่น  Engineering, Kasetsart inter KUBIM KU KITMAN KU, Biological Science KU AIIP KU BEcon KU EEBA KU science inter ku Agriculture KU inter

  หลักสูตรธรรมศาสตร์อินเตอร์ ยอดนิยม เช่น   BNS TU Doctor of Dental Surgery TU Law TU PBIC TU SIIT TU SIIT Engineering TU CICM BSI TU GSSE PBIC BAS TU Asean-China BJM ISC TU UDDI TU DBTM TEPE TU TEP TU AUTO TU MD TU BEC TU CDT TU IDD and CDT TU LL.B. BBA TU BMIR BE TU SPD TUเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in