unname storyดอกไม้ในฤดูร้อน
คุณชอบกาแฟของคุณเองหรือเปล่า ?
 • น้ำตาลเพียงครึ่งช้อนอาจจะเปลี่ยนรสชาติกาแฟไปหมดสิ้น 
  มีแต่จะต้องดื่มมันลงไป หรือไม่ก็เททิ้งให้เสียเปล่า 
  ผมจะไม่สามารถเอาน้ำตาลออกมาจากกาแฟได้อีกแล้ว 
  มันจะหวานปานไหนก็ให้คุณคาดคะเนเอาเอง


  ในเมื่อไม่สามารถทำอะไรให้ถูกใจคนทุกคนได้ 
  คุณจะใส่อะไรลงไปในกาแฟแก้วนั้นก็ตามใจคุณ
  คุณจะดื่มเองหรือจะยื่นให้ใครก็แล้วแต่ 
  หรือจะเททิ้งไปก็คงไม่ต้องแคร์ว่าใครจะว่าคุณ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ครึ่งหนึ่งของอเมริกันอาจจะเกลียดสโนว์เดน 
  ในขณะที่อีกหลายคนติดตามและชื่นชมเขาในทวิตเตอร์ 
  คุณอาจจะชงกาแฟราวกับว่าคุณเป็น whistleblower
  คุณอาจจะรู้สึกเหมือนต้องลี้ภัยไปรัสเซีย เพราะมีคนตามล่าคุณอยู่ก็ได้
  แต่อีกหลายคนก็อาจจะแอบชอบกาแฟของคุณอยู่ก็ได้


  ทุกครั้งที่คุณยื่นกาแฟให้ผม
  ผมอาจจะชอบกาแฟของคุณอย่างแท้จริง 
  หรืออาจจะเพียงแค่ชอบภาชนะที่ใส่กาแฟแก้วนี้
  หรืออาจจะเป็นเพียงบรรยากาศที่อยู่รอบตัวคุณ 
  หรือผมอาจจะแค่ชอบคุณก็ได้


  มันอาจจะมีอีกหลายคนที่เกลียดกาแฟของคุณ
  หรือเขาอาจจะรู้สึกแค่ว่าแก้วกาแฟนี้ถือลำบาก 
  หรือเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดเพราะบรรยากาศรอบตัวคุณ
  หรือเขาอาจจะแค่ไม่ชอบคุณก็ได้

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  คุณชอบกาแฟของคุณเองหรือเปล่า ? 
  วันหนึ่งรสชาติมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ 
  ผมไม่รู้หรอก


  แต่เฉพาะวันนี้เท่านั้น
  คุณชอบกาแฟของคุณเองหรือเปล่า ?

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in