เ รื่ อ ง นี้ เ ค ย ผ่ า น ม าkoontida03
ห่างไกลนั้นเพียงชื่อ
 • แม้ไกลเพียงดวงจิต

  แต่ฉันจะไม่ปล่อยมือไม่ให้เธอไกลห่าง

  ผูกใจไว้พันเกี่ยวกัน

  แม้โชคชะตากำหนดหรือฟ้าดินได้ขีดไว้

  ไม่ให้ใครยุ่งเกี่ยวพรากเธอจากฉันไป

  ฉันจะขอเขียนบทรักนี้ด้วยตัวเอง
  ให้เธออยู่ในอ้อมกอดที่สองมือโอบประคอง

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in