เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
จิจิจิจิปาถะwritia
[Thai trans] Qing Chun You Ni (Group battle) - 隔壁泰山 (ทาร์ซานข้างบ้าน)
 • 隔壁泰山 (Live) - 管栎/李汶翰/夏瀚宇/嘉羿/胡春杨
  原唱:阿里郎组合
  词:崔金水/美罗
  曲:美罗/权赫
  改编编曲:郑楠
  Rap词:吕易秋
  混音:赵靖
  音乐总监:郑楠
  音乐统筹:许荣臻
  声乐指导:邬拉/叶自强/龙飞
  编舞:维达/田一梵  รวม:
  我是隔壁的泰山
  wǒ shì gé bì de tài shān
  ผมคือทาร์ซานข้างบ้าน
  手上抓的是藤蔓
  shǒu shàng zhuā de shì téng wàn
  ที่จับอยู่ในมือคือเถาวัลย์
  我荡来荡去真好玩
  wǒ dàng lái dàng qù zhēn hǎo wán
  ผมโหนไปโหนมาอย่างสนุกสนาน
  Say woo woo woo
  我是隔壁的泰山
  wǒ shì gé bì de tài shān
  ผมคือทาร์ซานข้างบ้าน
  手上抓的是藤蔓
  shǒu shàng zhuā de shì téng wàn
  ที่จับอยู่ในมือคือเถาวัลย์
  我荡来荡去真好玩
  wǒ dàng lái dàng qù zhēn hǎo wán
  ผมโหนไปโหนมาอย่างสนุกสนาน
  Say woo woo woo
  Woo woo woo
  Woo woo woo

  กว่านเยว่:
  下一处落点只有我知道
  xià yī chù luò diǎn zhǐ yǒu wǒ zhī dào
  จุดลงถัดไปมีแค่ผมที่รู้
  城市丛林的冒险没有Yes or No
  chéng shì cónglín de mào xiǎn méi yǒu Yes or No
  การผจญภัยฝ่าอันตรายในป่าเมืองไม่มี Yes or No
  虚伪做陷阱布置的巧妙
  xū wèi zuò xiàn jǐng bù zhì de qiǎo miào
  การเสแสร้งเป็นกับดักที่มาในรูปความฉลาด
  Sorry 先生
  Sorry xiān sheng
  Sorry นะคุณ
  这些只是冰山一角
  zhè xiē zhǐ shì bīng shān yī jiǎo
  ส่วนนี้เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น

  หลี่เหวินฮั่น:
  交错树木间充斥Haters
  jiāo cuò shù mù jiān chōng chì Haters
  ท่ามกลางแมกไม้ที่พันเกี่ยวเต็มไปด้วย Haters
  优胜劣汰就是这里生存的规则
  yōu shèng liè tài jiù shì zhè lǐ shēng cún de guī zé
  ผู้อยู่รอดคือผู้ที่มีฝีมือที่สุดก็คือกฎแห่งการอยู่รอดในที่แห่งนี้
  一往无前才能成为最后的Winner
  yī wǎng wú qián cái néng chéng wéi zuì hòu de Winner
  รุดหน้าไปโดยไม่เกรงต่ออุปสรรคจึงสามารถก้าวไปเป็น Winner ในตอนสุดท้าย
  但要记住永远没有下个回合
  dàn yào jì zhù yǒng yuǎn méi yǒu xià gè huí hé
  แต่ต้องจำไว้ว่าจะไม่มีรอบถัดไปอีกชั่วกาล

  เซี่ยฮั่นอวี่:
  我不渴求我的语言
  wǒ bù kě qiú wǒ de yǔ yán
  ผมไม่อาจขอให้ภาษาของผม
  能被了解 Ohh
  néng bèi liǎo jiě Ohh
  ได้รับความเข้าใจ Ohh
  就算没人懂这戏谑
  jiù suàn méi rén dǒng zhè xì xuè
  ถึงแม้จะไม่มีใครเข้าใจมุกตลกนี้
  无法毁灭
  wú fǎ huǐ miè
  ก็ไม่มีทาง
  我的世界
  wǒ de shì jiè
  ที่จะทำลายโลกของผม

  รวม:
  我是隔壁的泰山
  wǒ shì gé bì de tài shān
  ผมคือทาร์ซานข้างบ้าน
  手上抓的是藤蔓
  shǒu shàng zhuā de shì téng wàn
  ที่จับอยู่ในมือคือเถาวัลย์
  我荡来荡去真好玩
  wǒ dàng lái dàng qù zhēn hǎo wán
  ผมโหนไปโหนมาอย่างสนุกสนาน
  Say woo woo woo
  我是隔壁的泰山
  wǒ shì gé bì de tài shān
  ผมคือทาร์ซานข้างบ้าน
  手上抓的是藤蔓
  shǒu shàng zhuā de shì téng wàn
  ที่จับอยู่ในมือคือเถาวัลย์
  我荡来荡去真好玩
  wǒ dàng lái dàng qù zhēn hǎo wán
  ผมโหนไปโหนมาอย่างสนุกสนาน
  Say woo woo woo
  Woo woo woo
  Woo woo woo

  เจียอี้:
  收起你薄荷味毒药
  shōu qǐ nǐ bò hé wèi dú yào
  เก็บเอายาพิษรสมินต์ของคุณไป
  Come on let's play
  表里不一的假笑刺激我的胃
  biǎo lǐ bù yī de jiǎ xiào cì jī wǒ de wèi
  ยิ้มไม่จริงใจของคุณทำท้องไส้ผมปั่นป่วน
  想用朵食人花封住你的嘴
  xiǎng yòng duǒ shí rén huā fēng zhù nǐ de zuǐ
  อยากจะเอาดอกไม้กินคนมาปิดปากคุณไว้
  试图逃离这片丛林
  shì tú táo lí zhè piàn cóng lín
  พยายามจะหลบลี้ไปจากป่าแห่งนี้
  Woo woo no way

  หูชุนหยาง:
  隔壁的泰山是我风格
  gébì de tài shān shì wǒ fēng gé
  ทาร์ซานข้างบ้านเป็นรูปแบบของผม
  常常狩猎伴生键盘群居的Loser
  cháng cháng shòu liè bàn shēng jiàn pán qún jū de Loser
  คอยไล่ล่าพวก Loser ที่กระจุกอยู่กับคีย์บอร์ด
  荡来荡去只为欣赏真实的景色
  dàng lái dàng qù zhǐ wèi xīn shǎng zhēn shí de jǐng sè
  ห้อยโหนไปมาเพียงเพื่อชื่นชมทิวทัศน์ที่แท้จริง
  也许地面还有我的故事听说
  yě xǔ dì miàn hái yǒu wǒ de gù shì tīng shuō
  บางทีบนผืนดินอาจยังมีเรื่องราวของผมเล่าขาน

  เซี่ยฮั่นอวี่:
  我很确信我的语言
  wǒ hěn què xìn wǒ de yǔ yán
  ผมเชื่อมั่นมาก ๆ ว่าภาษาของผม
  在某一天都被了解
  zài mǒu yī tiān dōu bèi liǎo jiě
  จะมีสักวันที่ทุกคนเข้าใจ
  所有人都该知道
  suǒ yǒu rén dōu gāi zhī dào
  ทุก ๆ คนควรจะได้รู้จัก
  被枝蔓遮住的丛林外的世界
  bèi zhī màn zhē zhù de cóng lín wài de shì jiè
  โลกที่ห่างไกลจากป่าที่ถูกแมกไม้บดบัง

  รวม:
  我是隔壁的泰山
  wǒ shì gé bì de tài shān
  ผมคือทาร์ซานข้างบ้าน
  หลี่เหวินฮั่น:
  我是隔壁的泰山
  wǒ shì gé bì de tài shān
  ผมคือทาร์ซานข้างบ้าน
  รวม:
  手上抓的是藤蔓
  shǒu shàng zhuā de shì téng wàn
  ที่จับอยู่ในมือคือเถาวัลย์
  หลี่เหวินฮั่น:
  手上抓的是藤蔓
  shǒu shàng zhuā de shì téng wàn
  ที่จับอยู่ในมือคือเถาวัลย์
  รวม:
  我荡来荡去真好玩
  wǒ dàng lái dàng qù zhēn hǎo wán
  ผมโหนไปโหนมาอย่างสนุกสนาน
  หลี่เหวินฮั่น:
  荡来荡去真好玩
  dàng lái dàng qù zhēn hǎo wán
  โหนไปโหนมาอย่างสนุกสนาน
  รวม:
  Say woo woo woo
  我是隔壁的泰山
  wǒ shì gé bì de tài shān
  ผมคือทาร์ซานข้างบ้าน
  หลี่เหวินฮั่น:
  我是隔壁的泰山
  wǒ shì gé bì de tài shān
  ผมคือทาร์ซานข้างบ้าน
  รวม:
  手上抓的是藤蔓
  shǒu shàng zhuā de shì téng wàn
  ที่จับอยู่ในมือคือเถาวัลย์
  หลี่เหวินฮั่น:
  手上抓的是藤蔓
  shǒu shàng zhuā de shì téng wàn
  ที่จับอยู่ในมือคือเถาวัลย์
  รวม:
  我荡来荡去真好玩
  wǒ dàng lái dàng qù zhēn hǎo wán
  ผมโหนไปโหนมาอย่างสนุกสนาน
  หลี่เหวินฮั่น:
  我荡来荡去真好玩
  wǒ dàng lái dàng qù zhēn hǎo wán
  ผมโหนไปโหนมาอย่างสนุกสนาน
  รวม:
  Say woo woo woo
  Woo woo woo
  Woo woo woo

  pinyin, Thai trans by writia


  นี่ของทีม B ค่ะ โดยท่อนร้องเทียบกับทีม A ก็คือ
  เย่จื่อหมิง = กว่านเยว่
  เหลียนหวยเหว่ย = หลี่เหวินฮั่น (ยกเว้นแรปท่อนคอรัสสุดท้ายจะเป็นแคสเปอร์แรป)
  หวังซินอวี่ = เซี่ยฮั่นอวี่
  แคสเปอร์ = เจียอี้ (ยกเว้นที่แรปท่อนคอรัสสุดท้ายจะเหมือนหลี่เหวินฮั่น)
  โค่วชง = หูชุนหยาง
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in