เรื่องเล่าเกาติ่ง Kawiss.sara

เล่าขานฉบับติ่ง (เราขอเปลี่ยนหน้าปกตามการ come back ของศิลปิน)