นึกขึ้นมาได้ ธิไง จะใครล่าา

คิดอะไรเพลินๆ แล้วกลั่นกรองบางอย่างออกมาได้เลยอยากเขียนเก็บไว้

Views