สายลมเสรีDuke Frank Fransis Ferdinand
เป็นธรรมดา
 • เป็นธรรมดาที่เราสบายใจ
  เป็นธรรมดาที่เราสนุกสดใส
  เป็นธรรมดาที่เรามีความสุขใจ
  เป็นธรรมดาที่เราชอบใจ
  เป็นธรรมดาที่คิดว่าคงไม่มีอะไร

  เป็นธรรมดาที่เราไม่ตั้งตัว
  เป็นธรรมดาที่พายุจะเข้ามา
  เป็นธรรมดาที่เราคิดรับไหว
  เป็นธรรมดาที่เราจะสู่ไหว
  เป็นธรรดาที่เราจะไม่ไหว
  เป็นธรรมดาที่เราจะแพ้ไป
  เป็นธรรมดาที่เรารู้สึกผิด
  เป็นธรรมดาที่เราจะอ่อนกว่าใคร
  เป็นธรรมดาที่เราไม่อยากทำอะไร
  เป็นธรรมดาที่เราอยากหนีไป
  เป็นธรรมดาที่เราดีไม่พอ
  เป็นธรรมดาที่เราไม่เหลือใคร
  เป็นธรรมดาที่เราเปรียเทียบเขา
  เป็นธรรมดาที่เราพังลง
  เป็นธรรมดาที่เราล้มลง

  แต่เป็นธรรมดาที่เราจะผ่านไป
  แต่เป็นธรรมดาที่เราจะเข็มแข็ง
  แต่เป็นธรรมดาที่เราจะดีขึ้น
  แต่เป็นธรรมดาที่เราจะสำเร็จ
  แต่เป็นธรรมดาที่เรามีทางออก
  แต่เป็นธรรมดาที่เราจะสดใสอีก
  แต่เป็นธรรมดาที่เราจะเรียนรู้
  แต่เป็นธรรมดาที่เราจะเปลี่ยนไป
  แต่เป็นธรรมดาที่เราจะมองโลกเข้าใจ
  แต่เป็นธรรมดาที่เราจะจำได้
  แต่เป็นธรรมดาที่เราจะไม่ล้มอีก

  แต่เป็นธรรมดาที่เราจะเจออีก  และธรรมดาที่เราจะข้ามไป
  ก็ธรรมดาที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าผู้ที่ธรรมดาที่จะช่วยเรา
  อย่างไม่ธรรมดา อาเมน

  #สายลมเสรี
  #thanksgod
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in