สายลมเสรีDuke Frank Fransis Ferdinand
คนไม่มีสิทธิ์  • "บางครั้งเราเหมือนจะมีสิทธิ์ในชีวิตของใครบางคนแต่จริงๆแล้วเราไม่สิทธิ์เพราะเรามีเพียงแค่บัตรเขาชมธรรมดาและเป็นเพียงการดูเท่านั้น"

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in