สายลมเสรีDuke Frank Fransis Ferdinand
สุดท้าย
 • ครั้งสุดท้าย

  ครั้งสุดท้ายที่ได้เรียน
  ครั้งสุดท้ายที่ได้ดูการ์ตู
  ครั้งสุดท้ายที่ได้พูดชื่อซอยบ้าน
  ครั้งสุดท้ายที่ได้มองฟ้าหน้าบ้าน
  ครั้งสุดท้ายที่ได้หัวเราะกับเพื่อน
  ครั้งสุดท้ายที่ได้กินข้าวกับแม่
  ครั้งสุดท้ายที่ได้นอนที่นอนตัวเอง
  ครั้งสุดท้ายที่ได้ไปโบถ์ทุกวันอาทิตย์
  และอีกหลายครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้น
  แต่มันเป็นความสุดที่ไม่สุดท้าย

  ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำพาครั้งก่อนมา
  ครั้งนี้ลูกเห็นความสุขที่พระองค์เตรียมไว้ให้
  มันเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตตอนนี้ชีวิตที่ไม่ปกติ
  แต่ลูกเชื่อว่าครั้งสุดท้ายของชีวิตวัยรุ่นคนหนึ่ง
  ที่อาจไม่ได้รับปริณญาพร้อมเพื่อน จะพบกับความหมาย
  ที่ยิ่งใหญ่ เพราะพระองค์ทรงทำให้เข้าใจและเห็นว่าชีวิต
  ตามวิถีปกติของโลกที่ไม่แน่นอนนี้ มันไม่เหมาะกับลูก

  ครั้งสุดท้ายของครั้งต่อไป
  ครั้งแรกของชีวิตที่มีครั้งเดียว


  พระเจ้าตรัสว่า ..เรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า
  เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ
  เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า...
  เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า'
  เยเรมีย์ 29

  #สายลมเสรี
  #คำกล่าวของสายลม
  #thanksgod

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in