หาเรื่อง! Taepal

รวมเรื่องสั้นที่ทั้งฮา มีสาระและได้ขบคิดย้อนกลับไปถึงตัวเราเอง