พื้นฐานของพื้นไม้เอ็นจีเนีย arrowwood4

พื้นไม้เอ็นจีเนียเป็นไม้จริงเทคโนโลยีล่าสุด พื้นชนิดนี้ผลิตขึ้นเพื่อให้พื้นมีความมั่นคงและลดการทำงานให้น้อยที่สุดเท่าที่เราทราบจากการใช้ไม้โซลิด