ฝากไว้ข้างทาง : Leave it on the road KHACHINTHRON

จากความรู้สึกที่สัมผัสได้ สร้างเป็นจินตนาการ และแรงบันดาลใจ ร้อยเรียงเป็นทำนอง กลั่นกรองเป็นบทเพลง

ALL POSTS
Views