ไปไหนมาไหน Damansky

เพราะเราต่างถูกพระเจ้าดีไซน์ให้มีชีวิตที่แสนสั้น การไปไหนมาไหนจึงมีคุณค่าในทุกย่างก้าวที่เหลือ

ALL POSTS
Views