CEO101 บันทึกซีอีโอฝึกหัด karnnikro

CEO101 บันทึกซีอีโอฝึกหัด ผมหัดเป็นซีอีโอ งานซีอีโอมันไม่มีอะไรเพอร์เฟ็ค เหมือนฝึกงานในทุกๆวัน