ลอง ดอง ดู สิ เออ เทพีกองดอง

ดองก่อนอ่าน ตาหวานก่อนเปิดหนังสือ :)