เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
pO2: Oxygen-like Politics themoonograph

รวบรวมงานเขียนของเราที่เชื่อมโยงระหว่างการเมืองกับ Pop culture / การเมืองคือทุกอย่างที่อยู่รอบตัว คือสิ่งที่หลบเลี่ยงและขาดไปไม่ได้ เหมือนกับออกซิเจนที่เราหายใจรับเข้าปอดอยู่ตลอดเวลา (Cover: Photo by Frederic Köberl on Unsplash)