My depression Diary Praew Kamonchanok

เราจะมาต่อสู้กับความทุกข์ในจิตใจของเราไปด้วยกัน ไดอารี่ ของมนุษย์ที่คิดว่าตนเองเกิดมาไร้ค่า ..ความไร้ค่าคืออะไร แล้วจะมีคนเห็นคุณค่าของเราบ้างไหม? ประสบการณ์ตรงของผู้ที่คิดว่าตนเองป่วยแต่ไม่กล้าไปหาหมอ ...ตกลงแล้วเราป่วยหรือเปล่า?

ALL POSTS
Views