when I listen the Music ..yuii1811
The Voice Thailand - โชว์นี้ไม่เคยลืม
  • ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลของรายการ The Voice กันอีกแล้ว สำหรับเรารายการนี้คือรายการเพลงที่มีคุณภาพสูงมาก ทุกโชว์ของผู้แข่งขันทุกคนทำออกมาได้ดี
    เป็นอีกรายการที่เราย้อนกลับไปฟังอยู่บ่อยๆ 
    วันนี้จะขอรวบรวมโชว์ที่เราประทับใจไม่รู้ลืม โชว์ที่เรากลับไปดูอีกกี่ครั้งก็ยังตราตรึงใจ 
























Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in