ความย้อนแย้ง (Contradiction) Kasidatch Didecha

คนๆหนึ่งที่ อยากจะรู้ความหมายของคำว่าย้อนแย้งจริงๆ