เขียนตามภาพบอกrain room
structure
 • หมวดโครงสร้างจากรรมชาติและจากการประดิษฐ์โดยมนุษย์


  โครงสร้างของเสาไฟ สายไฟ และหลังคาสังกะสี ณ นครหลังเขา


  โครงสร้างของสะพาน ความสามารถในการพาดกว้าง เพื่อข้ามฝั่งของแม่น้ำ

  โครงสร้างของโบสถ์ครีสต์ กับลายเส้นทรงเสน่ห์ เพื่ออวดตัวตนในอากาศ


  โครงสร้างของผนังดินหล่อ สูงตรงตั้งสง่า ท่ามกลางแสงแดดสาดให้สว่างจ้า


  โครงสร้างกฏิไม้ที่แทรกตัวไปกับหุบเขา ด้วยความถ่อมตนอย่างธรรมชาติเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in