Intern's Life of a Guy Named Poom Kitipoom Yurasri

เรื่องราวของนิสิตฝึกงานที่พบพานกับปัญหาตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มฝึกงาน เหมือนนำเรือออกจากท่าแล้วต้องฝ่ากับบ่อน้ำวน

ALL POSTS
Views