My First Storyjicot
อาการของอาการที่เกิดจากโควิด-19


 • นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ไวรัสโคโรนายังคงกลายพันธุ์และผลิตตัวแปรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไวรัสโคโรน่าแต่ละสายพันธุ์ทำให้เกิดอาการของโควิด-19 ต่างกัน มารู้จักวิธีแยกแยะอาการของ Covid-19 เนื่องจากไวรัสโคโรน่าจากแต่ละสายพันธุ์ เพื่อให้คุณรับมือได้อย่างเหมาะสม

  สายพันธุ์ของไวรัสโคโรน่าที่ทำให้เกิดโควิด-19 นั้นมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่อัลฟ่า เบต้า เดลต้า ไปจนถึงแคปปา ฯลฯ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จำแนกเชื้อโควิด-19 หลายแบบออกเป็น Variant of Concern (VOCs) ได้แก่ ตัวแปรอัลฟ่า (สหราชอาณาจักร) ตัวแปรเบต้า (แอฟริกาใต้) ตัวแปรแกมมา (บราซิล) และตัวแปรเดลต้า (อินเดีย)
  ในขณะเดียวกัน ตัวแปรที่รวมอยู่ในประเภทที่สอง ได้แก่ ตัวแปรที่น่าสนใจ (VOI) คือตัวแปร Epsilon, ตัวแปร Iota (สหรัฐอเมริกา), ตัวแปร Zeta (บราซิล), ตัวแปร Theta (ฟิลิปปินส์) และตัวแปร Kappa (อินเดีย)

  จนถึงขณะนี้ เชื่อกันว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ได้เพิ่มภาระให้กับผู้ป่วยในแง่ของความรุนแรงของอาการ เมื่อเทียบกับไวรัสดั้งเดิม และบางตัวมีความสามารถในการแพร่เชื้อได้ก้าวหน้าและรวดเร็วขึ้นถึง 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับไวรัสดั้งเดิม

  การเกิดขึ้นของสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสโคโรนาเนื่องจากการกลายพันธุ์ของไวรัส SARS-CoV-2 นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 จะยังคงปรากฏขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่สามารถควบคุมการแพร่เชื้อและการเคลื่อนไหวของชุมชนได้
  ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่ชุมชนต้องทำคือปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพ และแยกตนเองทันทีหรือไปโรงพยาบาลหากมีอาการบางอย่างที่สงสัยว่าเกิดจากการติดเชื้อโควิด-19
  ต่อไปนี้เป็นข้อแตกต่างในอาการของการติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังจากไวรัสโคโรน่าหลายสายพันธุ์ ได้แก่

  1. อาการของ SARS-CoV-19 ตัวแปรต้นของ Covid-19

  ในช่วงเริ่มต้นของการเกิดโรคโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน อาการเบื้องต้นที่ต้องระวังเนื่องจากเป็นสัญญาณของการติดเชื้อโควิด-19 คือ มีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ตัวแปรเริ่มต้นของ SARS-CoV-2 กลับทำให้เกิดอาการใหม่ๆ ของ Covid-19 หลายประการ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  ไข้
  ไอ
  สูญเสียกลิ่นหรือรส
  เจ็บคอ
  ปวดกล้ามเนื้อ
  ท้องเสีย
  คลื่นไส้
  2. อาการของ Covid-19 Alpha Variant

  ตัวแปรอัลฟ่าใหม่ถูกค้นพบครั้งแรกในสหราชอาณาจักร และเดิมเรียกว่าตัวแปร B.1.1.7 เป็นที่ทราบกันดีว่าสายพันธุ์อัลฟ่าสามารถแพร่เชื้อได้มากกว่าสายพันธุ์เดิมประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

  ในขณะเดียวกัน อาการของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดจากการติดเชื้ออัลฟ่าสายพันธุ์ใหม่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงกว่าอาการเริ่มแรก อาการพิเศษบางประการของตัวแปร Covid-19 Alpha คือ:

  ไอมีน้ำมูก
  มูกไวรัสจากปากและจมูก
  ไอและเจ็บคอ
  สูญเสียรสชาติและการรับกลิ่น
  หายใจลำบาก
  ยากที่จะคิดให้ชัดเจน
  เวียนหัว วิงเวียน และคลื่นไส้
  เมื่อยล้าและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  ตรวจสอบอาการ Covid-19 อื่น ๆ ในหน้าถัดไป

  3. อาการของ Covid-19 Beta Variant

  ตัวแปรต่อไปของ Covid-19 ที่พบในอินโดนีเซียคือตัวแปรเบต้า ตัวแปรเบต้าใหม่นี้ปรากฏตัวครั้งแรกในแอฟริกาใต้ และถูกเรียกว่า B.1.351 ในช่วงเริ่มต้นของการค้นพบ การอ้างอิง Kompas.com วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตัวแปรเบต้ามีรูปแบบการกลายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างโปรตีนขัดขวางของไวรัสโคโรนามากขึ้น

  ซิติ นาเดีย ทาร์มิซี ผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโดยตรงของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตัวแปรเบต้าถูกสงสัยว่าจะส่งผลต่อการลดลงของประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ในขณะเดียวกัน อาการทั่วไปที่เกิดจากตัวแปรเบต้าของ Covid-19 นั้นไม่แตกต่างจากตัวแปรเริ่มต้นมากนัก

  ต่อไปนี้คืออาการเฉพาะบางอย่างที่พบในผู้ป่วยที่มีตัวแปรเบต้าของ Covid-19:

  ไข้
  สูญเสียการดมกลิ่น
  ปวดศีรษะ
  ไออย่างต่อเนื่อง
  ปวดท้อง
  เจ็บคอ
  การกลายพันธุ์ในตัวแปรเบต้าที่เรียกว่า E484K สามารถเพิ่มโอกาสที่ไวรัสจะหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันของบุคคล และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของวัคซีน coronavirus

  อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับจากกระทรวงสาธารณสุข วิธีเพิ่มความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

  4. อาการของเดลต้า Variant ของ Covid-19

  ตัวแปรหนึ่งนี้เป็นประเภทหรือตัวแปรที่น่ากลัวที่สุดในเวลานี้ กล่าวคือ ตัวแปรเดลต้า ตัวแปรเดลต้ารวมอยู่ในหมวดหมู่ VoC โดย WHO เนื่องจากการส่งสัญญาณนั้นเร็วมากและประมวลผลได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับตัวแปรเริ่มต้น

  ในความเป็นจริง อาการทั่วไปของ Covid-19 ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเนื่องจากการติดเชื้อด้วยตัวแปรเดลต้าเป็นที่ทราบกันว่าค่อนข้างรุนแรงกว่าสายพันธุ์เริ่มต้น ในขณะเดียวกัน อาการเฉพาะที่พบในผู้ป่วยโรคโควิด-19 แบบเดลต้า มีดังนี้

  ปวดศีรษะ
  ไข้หวัดใหญ่
  เจ็บคอ
  ไข้
  ไอ
  ปวดท้อง
  ปิดปาก
  คลื่นไส้
  ปวดข้อ
  ความผิดปกติของการได้ยิน
  เบื่ออาหาร
  การร้องเรียนเกี่ยวกับความเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 แบบเดลต้าก็ทวีความรุนแรงขึ้นเช่นกัน หากเกิดขึ้นในผู้ป่วยโควิด-19 ที่อายุมากและมีโรคร่วม

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in