#2 ยากที่จะmm.ordiary
ไม่เคยเสียใจ
  • ไม่เคยเสียใจที่ฝันดีมากๆ 
    แล้วสุดท้ายที่ต้องตื่น 
    แต่ที่เสียใจคือการลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝันเหล่านั้นต่างหาก 


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in