เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ด้วยรัฐและสัตย์จริง By อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
 • รีวิวเว้ย (1302) "รัฐมักเรียกร้องอะไรจากเราเสมอ" คำพูดนี้เราได้ยินครั้งแรกสมัยเรียนในห้องเรียนวิชารัฐศาสตร์ของอาจารย์ท่านหนึ่ง โดยอาจารย์ได้ขยายความข้อความดังกล่าวไปาตัวอย่างที่รัฐมันเรียกร้องผ่านลักษณะของการ "บังคับเอา" จากคนในรัฐ สิ่งพื้นฐานที่สุดที่รัฐเรียกร้องจากคนในรัฐคือเรื่องของสิทธิและเสรีภาพ ที่ถูกรัฐควบคุมบงการผ่านวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งระบบการศึกษา ระบบครอบครัว ระบบกฎหมาย ไล่ไปจนถึงระบบที่ทำงานกับความคิดและจิตใจอย่างเรื่องของการเคารพ จงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อรัฐโดยปราศจากการตั้งคำถาม หากแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐและคนในรัฐหลาย ๆ คนโดยเฉพาะผู้กุมอำนาจรัฐมักหลงลืมไปคือ "ความเปลี่ยนแปลง" ในตัวของประชาชนทุกคนต่างเกิดมีอยู่ตลอดเวลาและตลอดยุคสมัย ความเปลี่ยนแปลงของปัจเจกหลายครั้งมันนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงลักษณะร่วมของสังคมทั้งสังคม ซึ่งยากจะปฏิเสธว่าสังคมไทยในเวลานี้ (2566) ก็กำลังเดินไปในแนวทางของการเปลี่ยนแปลงลักษณะร่วมของสังคม อีกทั้งความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังก่อตัวและมันได้เริ่มขึ้นแล้ว เรานึกถึงคำพูดหนึ่งขึ้นมาว่า "เมื่อยามสายลมเปลี่ยนแปลง บางคนสร้างกำแพง บางคนสร้างกังหัน" น่าสนใจว่าคนในสังคมนี้จะปรับตัวอย่างใดกัน
  หนังสือ : ด้วยรัฐและสัตย์จริง
  โดย : อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
  จำนวน : 152 หน้า
  .
  "ด้วยรัฐและสัตย์จริง" ความเรียงว่าด้วยเรื่องความเปลี่ยนแปลงของ "ระบอบเกียรติยศและความซื่อสัตย์" ของสังคมไทย ผ่านวิธีการศึกษาด้วยแว่นสายตาของวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์อารมณ์ความรู้สึก โดยที่หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความปราถนา 2 ประการของความเรียงชิ้นนี้ (1) การนำเสนอและการทำความเข้าใจในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความภักดี ที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านวิธีคิดของการศึกษาประวัติศาสตร์อารมณ์ความรู้สึก (2) เพื่อแสวงหาคำตอบของคำถามในเรื่องของการมีอยู่ของ "ความซื่อสัตย์" ในสังคมไทยว่ามีนเปลี่ยงแปลง แหลกสลายหรือเปลี่ยนีปไปอย่างไรในปัจจุบัน
  .
  โดยเนื้อหาของ "ด้วยรัฐและสัตย์จริง" ถูกบอกเล่าในฐานะของ "ความเรียง" (คำของผู้ขียน) ทางวิชาการที่จะช่วยขยายพรมแดนและเชื่อมต่อความรู้ว่าด้วยเรื่องรัฐ ความสัตย์ ความภักดี ที่ถูกท้าทายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในปัจจุบัน สำหรับเนื้อหาของ "ด้วยรัฐและสัตย์จริง" แบ่งออกเป็น 1 บทนำ, 3 บทเนื้อหา และ 1 บทสรุป ดังนี้
  .
  บทนำ
  .
  บทที่ 1 จริยธรรมทางสังคม: ความซื่อสัตย์/ความจงรักภักดี
  .
  บทที่ 2 "ความซื่อสัตย์" ในระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด "จงรักภักดี" ในระบอบความสัมพันธ์อุปถัมภ์: ความสืบเนื่อง/ความเปลี่ยนแปลง
  .
  บทที่ 3 "ความซื่อสัตย์" ความหมายที่ถูกลดทอน/ทำให้มีหลายนัย ในระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดร่วมสมัย
  .
  บทสรุป
  .
  "ด้วยรัฐและสัตย์จริง" เป็นความเรียงขนาดไม่ยาวนัก ที่ทำหน้าที่กระตุ้นเตือนให้ผู้อ่านได้ลองมองความเปลี่ยรแปลงของสังคม ผ่านสายตาและมุมมองของวิธีวิทยาว่าด้วยประวัติศาสตร์ความทรงจำและความรู้สึก ถึงการเปลี่ยนไปของอะไรหลายอย่างในสังคมแห่งนี้ ส่วนที่น่าสนใจอีกประการของ "ด้วยรัฐและสัตย์จริง" คือการชี้ชวนให้ผู้อ่านมองให้เห็น "สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง" และชี้ชวนให้ผู้อ่านลองขบคิดตามว่าเมื่อสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงเราจะสร้างกำแพง หรือจะสร้างกังหัน ในยามเมื่อสายลมพัด

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in