เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
จุดเริ่มต้นสถาปนาการปกครองประชาธิปไตยฯ By ศุภมิตร ปิติพัฒน์
 • รีวิวเว้ย (1270) ข้อถกเถียงที่สำคัญอันหนึ่งของไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา (2566) คือคำถามเรื่องของระบอบการปกครองของประเทศนี้ว่าสรุปแล้วประทศนี่ปกครองด้วยระบอบอะไร (?) หลายคนนำเสนอความเห็นเอาไว้หลายรูปแบบถึงเรื่องของระบบการปกครองของประเทศนี้ที่แตกต่างกันออกไป แต่ระบอบการปกครองหนึ่งที่ได้รับความนิยมและดูจะเป็นที่ถูกอกถูกใจและถูกหยิบมาใช้อยู่บ่อยครั้งคือ "สถาปนาการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ระบอบที่เราในฐานะของนักเรียนรัฐศาสตร์นั่งงงอยู่สักพักเมื่อได้ยินชื่อของระบอบการปกครองดังกล่าว และเราก็เชื่อว่าในทุกวันนี้ผู้คนในสังคมก็ยังคงถกเถียงกันว่า โดยสรุปแล้ว "สถาปนาการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" คืออะไรกันแน่
  หนังสือ : จุดเริ่มต้นสถาปนาการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  โดย : ศุภมิตร ปิติพัฒน์
  จำนวน : 248 หน้า

  เพื่อหาคำตอบของคำถามและความสงสัยในเบื้องแรกเราจึงได้หยิบเอา "จุดเริ่มต้นสถาปนาการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" มาอ่านเพื่อลองหาคำตอบและลองทำความเข้าใจว่าระบอบการปกครองนี้มีจุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ โดยที่เนื้อหาของ "จุดเริ่มต้นสถาปนาการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ได้วางกรอบโครงของหนังสือเอาไว้ว่า "ศึกษาที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับ- สถาบันทางการเมืองของระบอบใหม่ในช่วงเวลารัชกาลที่ 8 ต่อรัชกาลที่ 9 โดยถือว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็น Critical juncture (จุดบรรจบสำคัญของเหตุหรือของกระแสใหญ่ๆ ที่กดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม : https://www.the101.world/critical-juncture/) สำคัญ ที่เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายในความขัดแย้งทางการเมืองที่ดำรงอยู่ก่อนหน้านั้นมีโอกาสปรับตัวและตั้งต้นการจัดบทบาทและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์"

  โดยเนื้อหาของ "จุดเริ่มต้นสถาปนาการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" แบ่งออกเป็น 6 บทดังต่อไปนี้

  บทที่ 1 บทนำ

  บทที่ 2 วางประเพณีการปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ: จุดตั้งต้นอยู่ที่ไหน ?

  บทที่ 3 ความคิดทางการเมืองการปกครองในพระนิพนธ์ของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร

  บทที่ 4 การเตรียมพระองค์ในขั้นต้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ตามแนวทางการอบรมของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี: ตีความจากพระนิพันธ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และบันทึกความทรงจำของนายแพทย์ เอ. จี. เอลลิส

  บทที่ 5 ต้นรัชกาลที่ 9

  บทที่ 6 บทสรุปที่จุดเริ่มต้น

  เมื่ออ่าน "จุดเริ่มต้นสถาปนาการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" จบเรา เราจะพบความจริงประการหนึ่งในอีกหนึ่งมุมมองในเรื่องของการย้อนหาจุดตั้งต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่เนื้อหาที่อ่านได้อาจจะมิได้ฉายภาพให้เห็นความครอบคลุมของพัฒนาการของระบอบการปกครองดังกล่าวด้วยการวางกรอบโครงของการศึกษาเอาไว้ที่ช่วงของสมัยรัชกาลที่ 8 ต่อรัชกาลที่ 9 ซึ่งสำหรับเราแล้วงานชิ้นนี้ได้ฉายให้เห็นพลวัตบางประการที่สำคัญและน่าสนใจ

  และสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราขอแนะนำให้ลองอ่านงานเรื่อง "สำรวจสถานภาพความรู้เรื่อง “ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในปัจจุบัน" ของ "ปฤณ เทพนรินทร์" (https://so06.tci-thaijo.org/index.php/PolscituJR/article/view/253167) ควบคู่กันไป เพราะงานทั้ง 2 ชิ้นนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจพลวัตและพัฒนาการของระบอบการปกครองแบบไทย ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in