เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 By นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
 • รีวิวเว้ย (1544) "ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร..." ความตอนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ใน "ประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1" ที่ถูกประกาศเอาไว้เมื่อย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งนับว่าวันนั้นเป็นวันที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองของสยาม-ไทย ไปตลอดกาล การเปลี่ยนแปลงเมื่อย่ำรุ่งของวันนั้นได้นำพาประเทศสยาม-ไทย แล่นใบเข้าสู่หนทางประชาธิปไตยตามสายลมของการเปลี่ยนแปลง กระทั่งปัจจุบันเป็นเวลากว่า 92 ปี ที่เมล็ดของต้นประชาธิปไตยถูกหย่อนลงบนพื้นแผ่นดินสยาม-ไทย หากเป็นต้นไม้กาลเวลาผ่านพัดที่เนิ่นนานเพียงนี้ ต้นไม้ต้นดังกล่าวน่าจะกลายเป็นไม้ใหญ่ที่ให้ใบร่มเงาแกสิ่งมีชีวิตใหญ่น้อยที่อาศัยใบบังของไม้ต้นนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกว่า 90 ปีที่ต้นไม้ต้นนี้ถูกตัด ทึ้ง ดึง ตอน และในหลายหนมีหลายคนพยายามที่จะโค่นลำต้นของมันทิ้งเสีย น่าแปลกใจที่ต้น "ประชาธิปไตย" ในสังคมแห่งนี้กลับถูกทำให้กลายเป็น "ไม้ดัด" และถูกตัดตอนเสียจนเกิดเป็นประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ที่หลายหนเราได้ยินคนที่ให้ความหมายของมัน แล้วได้แต่พูดในใจบ้าง บางครั้งก็ออกเสียงบ้างว่า "อะไรวะนั่น"
  หนังสือ : การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475
  โดย : นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
  จำนวน : 518 หน้า
  .
  "การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475" หนังสือเล่มหนาของอาจารย์ที่ปรึกษาสมัยเรียนปริญญาตรี ที่ถูกกำหนดให้ต้องอ่านในวิชา "การเมืองการปกครองไทย" ที่สอนโดยผู้เขียน หลายปีมานี้เวลาที่พูดชื่อของ "นครินทร์ เมฆไตรรัตน์" ใครหลาย ๆ คนอาจจะมองบนหรือบางคนก็อาจจะตัดขาดสถานะของความเป็นอาจารย์ผู้สอนหนังสือ หลังจากที่นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ก้าวเข้าไปรับตำแหน่งของ "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" แต่สำหรับเรานครินทร์ เมฆไตรรัตน์ มีอยู้ด้วยกัน 2 สถานะ (1) สถานะแรกคืออาจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ครูผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ส่งมอบความรู้ ความคิดและมุมมองในเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองไทย พรรคการเมืองการเลือกตั้ง และสถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ (วิชาที่ลงเรียนกับอาจารย์) เพื่อเป็นอาวุธทางปัญญาให้เราได้เรียนรู้ เข้าใจเห็นพลวัตการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาดังกล่าว (2) สถานะที่ 2 คือตุลาการนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน สถานะที่ 2 นี้คงไม่ต้องพูดถึงเยอะเพราะคนคงพูดถึงเยอะแล้ว
  .
  "การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475" เป็นหนังสือที่สำหรับเราแล้วอาจจะเรียกได้ว่า "เปิดโลก" ให้เราได้ทำความรู้จักกับการปฏิวัติสยาม 2475 อย่างเป็นระบบ และเนื้อหาล้ำลึก ตัวละคร เหตุการณ์ มีจำนสนเยอะและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการปฏิวัติสยามเล่มอื่นก่อนหน้าเล่มนี้มาบ้าง และสำหรับเราแล้ว "การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475" จัดอยู่ในกลุ่มของหนังสือที่อ่านยาก เพราะต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจอย่างสูงในการอ่าน เนื่องด้วยรายละเอียดเหตุการณ์ รายละเอียดตัวแสดงต่าง ๆ ที่ปรากฎใน "การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475" มีจำนวนเยอะมาก ๆ
  .
  แต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า คนที่บอกว่าตัวเองศึกษาเรื่องของ "2475" โดยที่ไม่อ่านงาน "การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475" ของนครินทร์ อาจเรียกได้ว่าขาดจิ๊กซอตัวสำคัญของการศึกษาในเรื่องนี้ไป เพราะสำหรับเราแล้ว "การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475" คือหนังสือที่สร้างมุมมองต่อเหตุการณ์การปฏิวัติสยาม 2475 ได้อย่างน่าสนใจและมีรายละเอียดในประเด็นเหล่านั้น โดยที่คำนำของสำนักพิมพ์ได้เขียนเอาไว้ท่อนหนึ่งว่า "...งานชิ้นนี้ถือเป็นการสรุปรวบยอดทางความคิดเกี่ยวกับ “การปฏิวัติสยาม” ของนครินทร์ก็ว่าได้ ไม่เพียงแต่ก้าวข้ามความคิด “ชิงสุกก่อนห่าม” เท่านั้น งานชิ้นนี้ยังอธิบายให้เห็นถึง “ความจำเป็นทางประวัติศาสตร์” ที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุปัจจัยแวดล้อมในมิติต่าง ๆ ..." (บางส่วนจากคำนำสำนักพิมพ์)
  .
  โดยเนื้อหาของ "การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475" แยกออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคที่ 1 การเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญาของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ของสยามในทศวรรษ 2470 และ ภาคที่ 2 การปรับตัวของสถาบันการเมือง กระบวนการปฏิวัติ และผลสืบเนื่อง เนื้อหาที่ปรากฎในภาคต่าง ๆ ของหนังสือจะเป็นการสะท้อนมุมมอง แนวความคิด และรายละเอียดต่อเหคุการณ์การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 จากการค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์ และจากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมเหตุการณ์หรือทายาใกล้ชิดในเรื่องของเหตุการณ์การปฏิวัติ พ.ศ. 2475
  .
  "การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475" หากพูดให้ถึงที่สุดมันเป็นหนังสือที่ช่วยให้เราเข้าใจทัศนะของการปฏิวัติ 2475 จากมุมมองที่หลากหลายยิ่งขึ้น และมันยังช่วยให้เรามองเห็นภาพของเหตุการณ์ดังกล่าวในมุมมองที่มีความท้าทายต่อกรอบบางอย่างของระบบการศึกษาหรือกรอบบางอย่างที่สังคมเคยใช้ "บอกเล่า" ถึงเรื่องราวของการปฏิวัติ 2475
  .
  ปล. หากอ่านแล้วรู้สึกขัดใจกับชื่อผู้เขียน แนะนำว่าลองหากระดาษมาหอปกดู 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in