เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
บางปะหันเมื่อครั้งก่อน By สายัณห์ ศาสตร์สาระ และ อาทิชา วงศ์สุวรรณ
 • รีวิวเว้ย (1457) ความเปลี่ยนแปลงของเมืองอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คน บริบทของเมือง ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและสังคม ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนรูปแบบของเมือง ความทรงจำของเมืองและผู้คน ซึ่งในหลาบหนของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบลบความทรงจำเดิม สร้างความทรงจำใหม่ อันเกี่ยวเนื่องกับความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยของเมือง โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้คนจากสยามถึงไทยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลายหนทำให้ผู้คนหลงลืมและละเลยความทรงจำเชิงพื้นที่ของเมือง
  หนังสือ : บางปะหันเมื่อครั้งก่อน
  โดย : สายัณห์ ศาสตร์สาระ และ อาทิชา วงศ์สุวรรณ
  จำนวน : 152 หน้า
  .
  "บางปะหันเมื่อครั้งก่อน" หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องเล่าของพื้นที่บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อครั้งที่ผู้เล่าเรื่องอย่าง สายัณห์ ศาสตร์สาระ เป็นเด็กในช่วง พ.ศ. 2477 กระทั่งความเปลี่ยนแปลงของทั้งภาคอุตสาหกรรม การคมนาคมและความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่บางปะหันเปลี่ยนแปลงไป
  .
  เนื้อหาใน "บางปะหันเมื่อครั้งก่อน" บอกเล่าเรื่องราวของเมือง ผู้คน วิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของบางปะหันนับตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2477 ทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพ รูปแบบของบ้านเรือน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ฤดูกาล ไปจนถึงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ที่เกิดจากการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง และรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการคมนาคมที่เปลี่ยนเมือง ผู้คนและสังคมไปอย่างมาก 
  .
  "บางปะหันเมื่อครั้งก่อน" ช่วยให้ผู้อ่าน เข้าใจ มองเห็นและได้เรียนรู้ถึงบริบทของพื้นที่บางปะหันในครั้งอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปกระทั่งกลายเป็นรูปแบบของสังคมและชุมชนเปลี่ยนไปเป็นดังรูปแบบในปัจจุบัน ที่ถ้าปล่อยให้เวลาทอดยาวออกไปผู้คนอาจจะไม่มีใครจดจำความทรงจำดั้งเดิมของพื้นที่ได้อีกต่อไป

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in