เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
Have A Nice Beer! By เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
 • รีวิวเว้ย (1449) ทัศนะของเหล้าในสังคมที่พุทธศาสตามคความเข้มแข็งอย่างสังคมไทยมักมองเรื่องของเหล้าและสุราชนิดอื่น ๆ ในฐานของสิ่งบาปและเครื่องประกอบที่ทำให้คนเราละออกจากเส้นทางของความเป็น "คนดี" เพราะข้อห้ามในเรื่องของการงดเว้นจากสุรามีอยู่ในคำสอนและข้อปฏิบัติพื้นฐานอย่างเบญจศิล (5 ข้อ) หากแต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูเรื่องของสุราเมรัย ในงานวรรณกรรมหรืองานวรรณศิลป์หลายชิ้นเราจะพบ "สุราเมรัย" ปรากฏอยู่ในหลายที่หลายแห่งของงานเหล่านี้ อย่างกรณีของความตอนหนึ่งใน "นิราศภูเขาทอง" ของสุนทรภู่ และเป็นท่อนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในเพลงที่นำมาร้องถึงเรื่องของสุราเมรัยอย่าง
  .
  ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง
  มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา
  โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา
  ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย
  ทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จ
  สรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย
  ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย
  ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป
  ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก
  สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
  ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
  แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนฯ
  .
  นอกจากนี้เรายังจะพบความแปลกประหลสดในความขัดกันของสิ่งที่อาจจะเรียกโดยสรุปว่าความดีของสังคมอุดมศาสนาซ้อนทับกันไปมาระหว่างสิ่งที่เป็นสามัญธรรมดาของชีวิตผู้คน กับสิ่งที่ความดีในทางศาสนาคาดและหวังให้ผู้คนของคนเป็น ทั้งผ่านกรอบในการควบคุมผ่านศาสนา กฎหมาย กฎแห่งกรรม และอีกหลากหลายกฎดกณฑ์ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการกับเรื่องดังกล่าว
  หนังสือ : Have A Nice Beer! 
  โดย : เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
  จำนวน : 191 หน้า
  .
   "คราฟต์เบียร์ฉบับสั้นกระชับ สำหรับผู้เริ่มต้น" ข้อความที่ปรากฏอยู่บนปกของหนังสือ "Have A Nice Beer!" หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของเบียร์และคราฟต์เบียร์ในลักษณะของเบียร์ 101 ทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมา ที่มาความสำคัญ ขั้นตอนการทำ กฎหมายและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องและนำพามาสู่การถือกำเนิดของการทำและดื่มเบียร์ในแต่ละสังคม และรวมไปถึงการบอกเล่าถึงรูปแบบความแตกต่าง การจำแนกจุดเด่นของเบียร์ของแต่ละประเทศพื้นที่ กระทั่งถึงเรื่องของรูปแบบและทรงของแก้วเบียร์แต่ละใบว่าส่งผลและให้รสชาติที่แตกต่างของเบียร์อย่างไร
  .
  อีกทั้งเนื้อหาของ "Have A Nice Beer!" ยังมีส่วนที่บอกเล่าวิธีการทำ จำแนกขั้นตอน อุปกรณ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการทำเบียร์ในแต่ละแบบ และข้อกำหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่กำกับควบคุมการผลิตเบียร์และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ที่มีการบังคับใช้ในสังคมไทย ผ่านทั้งการบอกเล่าปัญหาและผ่านเรื่องราวของการโดยจับของผู้เขียน 
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "Have A Nice Beer!" แบ่งออกเป็น 10 บท ที่บอกเล่าตั้งแต่เรื่องของพัฒนาการตลอดประวัติศาสตร์ของเบียร์แบบกระชับ วิธีการ ขั้นตอนและอุปกรณ์ในการทำเบียร์ที่บ้านสำหรับผู้สนใจ กฎหมายเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่สังคม (ยุคก่อน) สร้างขึ้นสำหรับการจำกัดและควบคุมสินค้าประเภทสุรา และรวมไปถึงการแนะนำร้านคราฟต์เบียร์ที่น่าสนใจในไทย ผ่านเนื้อหาทั้ง 10 บทดังนี้
  .
  บทนำ
  .
  บทที่ 1 ก้าวแรกสู่โลกของเบียร์
  .
  บทที่ 2 สไตล์เบียร์และวัฒนธรรมเบียร์
  .
  บทที่ 3 ก่อนลงมือทำคราฟต์เบียร์ 
  .
  บทที่ 4 ลงมือทำ
  .
  บทที่ 5 การชิมเบียร์ 
  .
  บทที่ 6 ได้เวลาดื่ม
  .
  แนะนำ 10 คราฟต์เบียร์ไทย
  .
  คำเบียร์น่ารู้
  .
  "Have A Nice Beer!" ทำให้ย้อนคิดถึงการตั้งคำถามสำคัญว่า หากสุราเมรัยไม่ถูกจำกัดความในฐานะของบาปประการสำคัญประการหนึ่งของศาสนา โดยเฉพาะในสังคมไทยเอง การยกระดับ การพัฒนา และการต่อยอดเพื่อเพิ่มโอกาสทางรายได้ให้กับพื้นที่และชุมชนจะน่าสนใจขนาดไหน เพราะเอาเข้าจริงคนไทยไม่น่าจะแพ้ชาติใดในโลกในเรื่องนี้ เพราะถ้าดูจากสถิติรายได้ที่นำเข้ารัฐ สถิติการจัดอันดับจังหวัดที่คอแข็งที่สุด (คำนวนจากยอดขาย/ลิตร/คน) และจากการที่วัตถุดิบหลายอย่างในไทยถูกส่งออกไปทำสุราราคาสูงในต่างประเทศ น่าสนใจว่าโอกาสในการพัฒนาของเศรษฐกิจในขานี้จะก้าวไปได้ไกลขนาดไหนกัน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in