เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
จากทามาดะถึงธรรมดา กว่าจะเป็นนักไทยศึกษา ทามาดะ โยชิฟูมิ
 • รีวิวเว้ย (1410) งานวิชาการทางด้านไทยศึกษา ในหลายครั้งข้อถกเถียงในเรื่องของความเชี่ยวชาญของนักวิชาการที่ทำงานด้านนี้ ถูกยึดโยงเอาไว้ที่การผูกขาดการศึกษาโดยนักวิชาการ "คนไทย" กระทั่งในหลายครั้งนำมาสู่คำพูดที่ว่า "จะมีใครที่รู้เรื่องประเทศไทยดีกว่าคนไทย" ทั้งที่ในความเป็นจริงงานวิชาการหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและสังคมไทย กระทั่งงานวิชาการที่สามารถอธิบายพลวัตทางความรู้ของสังคมไทย หลายชิ้นก็มาจากงานศึกษาของนักวิชาการชาวต่างชาติ อาทิ งานศึกษาเรื่องระบบราชการ งานศึกษาเรื่องอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองของนักการเมืองและหัวคะแนน อีกทั้งงานวิชาการอีกหลายชิ้นล้วนมีฐานจากงานศึกษาของนักวิชาการด้านไทยศึกษาชาวต่างชาติ
  หนังสือ : จากทามาดะถึงธรรมดา กว่าจะเป็นนักไทยศึกษา ทามาดะ โยชิฟูมิ
  โดย : สมชาย ปรีชาศิลปกุล และ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ บรรณาธิการ
  จำนวน : 322 หน้า
  .
  "จากทามาดะถึงธรรมดา กว่าจะเป็นนักไทยศึกษา ทามาดะ โยชิฟูมิ" หนังสือรวมบทความเนื่องในวาระเกษียณราชการ "ทามาดะ โยชิฟูมิ" นักวิชาการด้านไทยศึกษาคนสำคัญ ที่ศึกษาประเด็นเรื่องของการเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้งยังได้สร้างนักวิชาการคนไทยอีกหลายคนให้กับวงวิชาการในประเทศไทย โดยที่งานหลายชิ้นของทามาดะ เป็นฐานการศึกษาชิ้นสำคัญของการเมืองไทย โดยเฉพาะเรื่องของ "อิทธิพล" ทางการเมืองที่เป็นฐานการศึกษาสำคัญของการศึกษาการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่น
  .
  "จากทามาดะถึงธรรมดา กว่าจะเป็นนักไทยศึกษา ทามาดะ โยชิฟูมิ" เป็นการรวบรวมเอาบทความจากนักวิชาการในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับทามาดะในหลายบทบาทมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งบทความจากศิษย์ของทามาดะ และบทความจากนักวิชาการด้านไทยศึกษาที่คุ้ยเคยกับทามาดะเป็นทุนเดิม มารวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยบทความกว่า 11 ชิ้น มีที่มาจากหลากหลายแหล่ง ทั้งบทความที่ถูกเขียนขึ้นใหม่สำหรับตีพิมพ์ลงในหนังสือเล่มนี้ บทความที่เคยตีพิมพ์ในที่อื่น ๆ มาก่อน และบทความที่เขียนขึ้นโดยตัวทามาดะเอง เพื่อเป็นการฉายภาพให้เห็นถึงความหลากหลายของงานวิชาการทางด้านไทยศึกษา
  .
  สำหรับเนื้อหาใน "จากทามาดะถึงธรรมดา กว่าจะเป็นนักไทยศึกษา ทามาดะ โยชิฟูมิ" แบ่งออกเป็น 11 บทความ จาก 11 นักวิชาการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทามาดะในหลายบาบาทและหลากกิจกรรมของชีวิตและวิชาการ โดยเนื้อหาทั้ง 11 บทความแบ่งเป็นดังนี้
  .
  บทนำ: ทามาดะ โยชิฟูมิ ทางเดินของชีวิตกับสังคมไทย
  .
  The Revisited of Itthiphon and Amnat: An Informal Aspect of Thai Politic -- เกรียงชัย ปึงประวัติ
  .
  การเลือกตั้ง อบจ. ใต้เงาพรรคการเมือง: กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายก อบจ. ขอนแก่น -- ธวัชชัย วรกิตติมาลี
  .
  ประชาธิปไตยแบบฮอบบส์ของทักษิณ: จากไทยรักไทยในฐานะเหยื่อของรัฐบาลแห่งชาติ สู่เพื่อไทยในฐานะตัวแทนรัฐบาลแห่งชาติ -- กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช
  .
  การศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Innovation) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท -- อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
  .
  ประชาชนคิดอย่างไรกับ กกต. ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 -- สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
  .
  รอเลือดบริสุทธิ์ -- ลักขณา ปันวิชัย
  .
  ไปให้พ้นแนวทางการศึกษาอำนาจตุลาการเชิงนิติสภาบัน -- สมชาย ปรีชาศิลปกุล
  .
  บทบาทพลเมืองผู้กระตือรือร้น (Active Citizen) ในภาวะวิกฤติ -- อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
  .
  พลวัตทางอุดมการณ์ของชนชั้นกลางไทย -- สายชล สัตยานุรักษ์
  .
  กว่าจะมาเป็นนักไทยศึกษา -- ธรรมดา โยชิฟูมิ
  .
  "จากทามาดะถึงธรรมดา กว่าจะเป็นนักไทยศึกษา ทามาดะ โยชิฟูมิ" รวบรวมเอาบทความที่มีความหลากหลายจากนักวิชาการหลายคนมารวมเข้าไว้ด้วยกัน หากแต่จุดยึดโยงร่วมกันของงานวิชาการทั้ง 11 ชิ้น คือ การฉายให้เห็นถึงพลวัตของงาน "ไทยศึกษา" ที่ดำเนินมาตลอดช่วงพัฒนาการของวงวิชาการด้านไทยศึกษา หากแต่ความน่าสนใจอีกประการที่ปรากฏใน "จากทามาดะถึงธรรมดา กว่าจะเป็นนักไทยศึกษา ทามาดะ โยชิฟูมิ" คือการรวมรวมเอาชุดความรู้ที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับการเมืองและการเลือกตั้งในช่วงเวลาหลังการรัฐประหาร 2557 และการเลือกตั้ง 2566 มาขยายความให้เห็นถึงผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in