เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
8 ทศวรรษ พระเจ้าช้างเผือกฯ By กษิดิศ อนันทนาธร
 • รีวิวเว้ย (1391) พระเจ้าช้างเผือก (The King of the White Elephant) ภาพยนตร์ไทยขาว-ดำ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2483 อำนวยการสร้างและเขียนบทโดย ปรีดี พนมยงค์ ที่ตัวเนื้อหาของภาพยนตร์มุ่งนำเสนอเรื่องของความเดือดร้อนของไพร่ฟ้าประชาราษฎรอันเป็นผลมาจากการทำสงครามของเจ้ากรุงอโยธยา กับ เจ้ากรุงหงสาวดี ที่เกิดขึ้นจากความโลภของกษัตริย์เพียงองค์เดียวที่ก่อส่งครามเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตน คุณค่าสำคัญของ "พระเจ้าช้างเผือก" ในสมัยปัจจุบันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเนื้อหาของหนังหากแต่ เรื่องราวที่อยู่รายรอบตัวหนัง ทั้งเรื่องของการตัดสร้างและสารที่หนังต้องการจะสื่อผ่านนัยของการตีความเนื้อหา นั่นทำให้ "พระเจ้าช้างเผือก" เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการให้ความสำคัญทั้งในแง่ของหลักฐานชิ้นสำคัญของประวัติศาสตร์ของโลกภาพยนตร์ใจช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
  หนังสือ : 8 ทศวรรษ พระเจ้าช้างเผือกสารสันติภาพเหนือกาลเวลา
  โดย : กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ
  จำนวน : 104 หน้า
  .
  "8 ทศวรรษ พระเจ้าช้างเผือกสารสันติภาพเหนือกาลเวลา" หนังสือเนื่องในวันสันติภาพไทย พ.ศ. 2564 ที่ได้มีการหยิบเอาเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องพระเจ้สช้างเผือก มาพูดคุยและบอกเล่าผ่านหอภาพยนตร์ ทั้งในรูปแบบของการจัดเวทีนำเสนอเรื่องราวและความสำคัญของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว และการบอกเล่ามุมมองทั้งของไทยและของโลกที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกและสังคมไทยที่ทาบทับในมุมมองของการเล่าเรื่อง และเรื่องราวแวดล้อมที่โคจรอยู่รอบ ๆ ตัวภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว
  .
  โดยที่เนื้อหาของ "8 ทศวรรษ พระเจ้าช้างเผือกสารสันติภาพเหนือกาลเวลา" แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือก ทั้งการพาผู้อ่านไปทำความเข้าใจถึงความสำคัญ ที่มา รวมไปถึงมุมมองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือก ซึ่งเนื้อหาของ "8 ทศวรรษ พระเจ้าช้างเผือกสารสันติภาพเหนือกาลเวลา" แบ่งเป็นดังนี้
  .
  80 ปี พระเจ้าช้างเผือก สารสันติภาพเหนือกาลเวลาและเรื่องราวที่ยังรอคอยการปะติดปะต่อให้สมบูรณ์ -- เมธากุล ชาบัญ
  .
  แกะรอยพระเจ้าช้างเผือก -- ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
  .
  ศาสตร์พระเจ้าจักรา กับสารที่พระเจ้าช้าลเผือกสื่อ -- กษิดิศ อนันทนาธร
  .
  ข้อวิจารณ์ถึงพระเจ้าช้างเผือก จากต่างประเทศและปัญญาชนไทยในอดีต -- ก้อง ฤทธิ์ดี และ พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู
  .
  อ่านจดหมายนำฉายพระเจ้าช้างเผือก และบันทึกข้อบกพร่องของภาพยนตร์โดย ปรีดี พนมยงค์ ขณะลี้ภัยในจีน -- พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู
  .
  "8 ทศวรรษ พระเจ้าช้างเผือกสารสันติภาพเหนือกาลเวลา" ช่วยให้เราเห็นถึงความพยายามและความต้องการในการนำเสนอภาพแทนบางประการของสังคมไทยในบริบทและช่วงเวลาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แน่นอนว่าในช่วงเวลานั้นพระเจ้าช้างเผือกได้แสดงให้เห็นถึงกระแสการตอบรับของทั้งไทยและต่างชาติที่มีมุมมองหลากหลายทั้งในเรื่องของความเหมาะสม บริบทของการนำเสนอเรื่องราว กระทั่งไปถึงเรื่องของเทคนิคการถ่ายทำ หากแต่ในยุคสมัยปัจจุบันพระเจ้าช้างเผือกได้แสดงให้เห็นถึงคุณค้าสำคัญประการหนึ่งบนถนนประวัติศาสตร์สายภาพยนตร์ของสยาม-ไทย และหากเราลองดูพระเจ้าช้างเผือกด้วยสายตาแบบยุคปัจจุบัน (2566) เราอาจจะเห็นหรือเข้าใจมุมมองที่แตกต่างออกไปจากความเห็นของผู้คนในช่วงเวลาแรกเริ่มที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายก็เป็นได้

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in