เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
เหตุเกิด พ.ศ. 1 By เมตตานนโท ภิกขุ
 • รีวิวเว้ย (1362) หลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับ "อาหารมื้อสุดท้าย" ของพระพุทธเจ้า (คล้ายกับเรื่องอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู) ที่มีการเล่าเรื่องราวต่อ ๆ กันมาว่าอาหารมื้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้ารับบิณฑบาตรอย่าง "สูกรมัททวะ" ซึ่งเป็นพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ที่นายจุนทะ บุตรนายช่างทอง นำมาถวายพระองค์ ทำให้มีคนตั้งคำถามและตั้งข้อสงสัยไปต่าง ๆ นา ๆ ว่า "สูกรมัททวะ" คืออะไร บ้างบอกว่าเป็นเนื้อหมูป่าหรือเนื้อของลูกหมูป่า บ้างบอกว่าเป็นเมนูที่ทำจากหมูเมนูหนึ่ง บางก็ตีความไปว่าสูกรมัททวะเป็นสิ่งที่หมูชื่นชอบเพราะมีความอ่อนนุ่ม (มัทมวะ = อ่อนโยน) เลยตีความกันไปไกลถึงขนาดที่ว่าอาหารมือสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือ "เห็ดทรัฟเฟิล" ซึ่งทุกวันนี้ผ่านมา 2566 ปี คนก็ยังคงถกเถียงและหาคำตอบกันว่าสรุปแล้ว "สูกรมัททวะ" คืออะไร ซึ่งหนังสือเล่มที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรคือสูกรมัททวะ แต่ผู้เขียนพยายามห่คำตอบว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยอาการของโรคใด ? และมีอีกหลายเรื่องที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้หนังสือที่พาย้อนไปหาเหตุการณ์ใน พ.ศ. 1
  หนังสือ : เหตุเกิด พ.ศ. 1
  โดย : เมตตานนโท ภิกขุ
  จำนวน : 433 หน้า
  .
  หนังสือตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2545 และในปัจจุบันผู้เขียนไม่ได้เป็น "ภิกขุ" อีกแล้วหากแต่เป็นฆราวาสที่ยังคงปรากฏตามหน้าสื่ออยู่บ้างเมื่อมีการพูดถึงประเด็นเรื่องศาสนา (ไม่ใช่แพรี่) หนังสือตั้งคำถามต่อเรื่องเล่าของพุทธศาสนาในหลาย ๆ เรื่องที่ในหลายครั้งเราก็เชื่อเพียงเพราะเรื่องเล่านั้นเป็นเรื่องเล่าทางศาสนาที่มีพระเป็นผู้เล่า และมีเรื่องราวที่เล่าต่อ ๆ กันมาช้านนาน แต่ "เหตุเกิด พ.ศ. 1" พยายามที่จะตอบคำถามเหล่านั้นและนำเสนอมุมมองที่รอบด้านและหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการตอบคำถามและการหาคำตอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และวิธีทางศาสตร์ความรู้อื่น ๆ ทั้งภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์
  .
  โดยคำถามและคำตอบของหลาย ๆ เรื่องที่ปรากฏใน "เหตุเกิด พ.ศ. 1" ทำให้เราเกิดคำถามต่อมาว่าจริงหรือ (?) และสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวเล่มมันเป็นเช่นนั้นจริง ๆ หรือไม่ ทั้งการนิพพานของพระพุทธเจ้าที่หลายเรื่องเล่าบอกว่าเกิดขึ้นจากการฉันภัตตาหารมื้อสุดท้ายเป็น "สูกรมัททวะ" ที่บ้างก็มองว่าเป็นหมูป่า หมูดิบ หรือกระทั่งเห็น (ที่ไปไกลถึงเห็ดทรัฟเฟิล) และด้วยความที่ผู้เขียน "เหตุเกิด พ.ศ. 1" เรียนจบแพทย์ก่อนที่จะไปเป็นพระ ทำให้ความเห็นในเรื่องของการนิพพานของพระพุทธเจ้า ไปไกลกว่าการถกเถียงกันว่าสรุปแล้วท่านกินอะไรถึงไปนิพพาน มาสู่การคาดการณ์ในเรื่องของโรคภัยที่อาจจะเบียดเบียนพระพุทธเจ้าจนถึงแก่การดับขันธ์ปรินิพพาน
  .
  นอกจากนี้ใน "เหตุเกิด พ.ศ. 1" ยังเล่าอีกหลายเรื่องผ่านมุมมองและหลักฐานที่ผู้เขียนได้ทำการศึกษาค้นคว้า ทั้งเรื่องของความสำคัญของพระไตรปิฎก การแตกคอกันของหมู่สงฆ์หลังการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า การบวชภิกษุณีที่หายไปจากประวัติศาสตร์ สังคมสงฆ์ยุคแรก และอีกหลายเรื่องที่ผู้อ่านจะได้เปิดโลกและเปิดมุมมองทางศาสนาที่หลากหลายออกไปจากคติเรื่องเล่าและวิธีการเล่าเรื่องแบบเดิม ๆ อย่างที่เราเคยเข้าใจ ได้เรียนรู้ ผ่านการบอกเล่าอยู่ในสังคม
  .
  แต่ทั้งหมดของเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ. 1" เรามิอาจทราบได้ว่าเรื่องเหล่านี้จริงเท็จเพียงใด ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับเรื่องที่เล่า ๆ กันอยู้เดิมในสังคม หากแต่ในส่วนท้ายของ "เหตุเกิด พ.ศ. 1" ได้มีการเติบภาคผนวกของหลักฐานที่ผู้เขียนใช้ในการเขียนถึงเรื่องราวในบทต่าง ๆ ของหนังสือเอาไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาเพิ่มเติมและสอบทานความถูกต้องของเนื้อหาในหนหลังต่อไป

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in