เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
แนวทัศน์สังคมวิทยา ความคิดเชิงโครงสร้างสังคมและการประยุกต์ใช้
 • รีวิวเว้ย (1358) In a democracy the people choose a leader in whom they trust. Then the chosen leader says, 'Now shut up and obey me.' People and party are then no longer free to interfere in his business. -- Max Weber (น. 136) ข้อความดังกล่าวของ Weber ดูจะสะท้อนเหตุการณ์ทางการเมืองในสังคมไทย ณ ช่วงเวลาปัจจุบันได้เป็นอย่างดี (สิงหาคม 2566) โดยเฉพาะเรื่องของการละเลยเสียงของประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 แต่เหตุการณ์ทางการเมืองในครั้งนี้ จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่หรือไม่ใช่เรื่องน่าตื่นตระหนกตกใจก็คงไม่แปลก เพราะหากเราย้อนดูปรากฏการณ์ทางการเมืองของสังคมไทย เราจะพบว่าในหลายครั้งหลายหนปรากฏการณ์ทางการเมืองก็มีเรื่องชวนให้เราตกใจอยู่บ่อยครั้ง หลายครั้งก็บ่อยเสียจนไม่น่าตกใจ หากแต่ภายใต้ปรากฏการณ์ทางการเมืองเหล่านั้นยังมีเรื่องน่าสนใจซ่อนอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะกับนักวิชาการที่มุ่งเน้นประเด็นการศึกษาไปที่เรื่องของการอ่ายปรากฏการณ์วิทยา หรือศึกษาเหตุการณ์ต่าง ๆ การมองเหคุการณ์หนึ่ง ๆ ด้วยแว่นตา (กรอบแนวคิด) ที่แตกต่างกันออกไปคงเป็นเรื่องที่สนุกและท้าทายน่าดูชม
  หนังสือ : แนวทัศน์สังคมวิทยา ความคิดเชิงโครงสร้างสังคมและการประยุกต์ใช้
  โดย : สายชล ปัญญชิต 
  จำนวน : 270 หน้า
  .
  "แนวทัศน์สังคมวิทยา ความคิดเชิงโครงสร้างสังคมและการประยุกต์ใช้" เป็นหนังสื่อที่มุมเน้นการเล่าเรื่องไปที่ "แนวทัศน์สังคมวิทยา (Sociological Perspective)" ที่เราอาจจะเรียกมันแบบหยาบ ๆ ว่าการอ่านปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านวิธีวิทยาทางสังคมวิทยา โดยที่หนังสือมุ่งเน้นการบอกเล่าเรื่องราวของการศึกษา พัฒนาการ ตัวอย่าง และวิธีคิดที่ผู้โยงเข้ากับแนวทัศน์ทางสังคมวิทยา
  .
  สำหรับเนื้หาของ "แนวทัศน์สังคมวิทยา ความคิดเชิงโครงสร้างสังคมและการประยุกต์ใช้" แบ่งวิธีการเล่าออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ในส่วนของนักคิดอันได้แก่ มาร์กซ์, เดอร์ไคฮ์ม และเวเบอร์  หนังสือได้จัดวางโครงสร้างในการเล่าเรื่องในส่วนของนักคิดทั้ง 3 โดยแบ่งวิธีการเล่าเรื่องออกเป็น ชีวิต อิทธิพลและผลงาน, วิธีวิทยาการศึกษาสังคม, ความคิดสำคัญเพื่อทำความเข้าใจปรากฎการณ์สังคม และการประยุกต์ใช้แนวคิดกับการวิจัยร่วมสมัย และในส่วนของการยกกรณีศึกษาที่ถูกผูกโยงเข้ากับแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยามากกว่า 10 กรณีศึกษาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใน "แนวทัศน์สังคมวิทยา ความคิดเชิงโครงสร้างสังคมและการประยุกต์ใช้" โดยเนื้อหาในแต่ละบทแบ่งได้ดังนี้
  .
  บทที่ 1 พัฒนาการทางความคิดกับการศึกษาสังคมวิทยา 
  .
  บทที่ 2 คาร์ล มาร์กซ์ 
  .
  บทที่ 3 เอมิล เดอร์ไคฮ์ม
  .
  บทที่ 4 แมกซ์ เวเบอร์ 
  .
  บทที่ 5 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมวิทยา
  .
  "แนวทัศน์สังคมวิทยา ความคิดเชิงโครงสร้างสังคมและการประยุกต์ใช้" นำเสนอมุมมองในเรื่องของสังคมวิทยา วิธีวิทยาในการแสวงหาความรู้ ผ้านนักคิด กรอบกฤษฎีและปรากฎการณ์วิทยาที่ถูกหยิบยกและคัดเลือกเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับผู้อ่านได้เห็นและได้ทำความเข้าใจในเรื่องของมุมมองในทางสังคมวิทยาต่อการนไมาประยุกต์ใช้ในการอ่านเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของสังคม น่าสนใจว่า "แนวทัศน์สังคมวิทยา ความคิดเชิงโครงสร้างสังคมและการประยุกต์ใช้" ได้นำเสมอมุมมองในการใช้เครื่องมือเพื่อนอ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านมุมมองทางสังคมวิทยาบางสำนัก น่าสนใจว่าหากเรามองเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผ่านมุมมองทางสังคมวิทยาที่นอกเหนือไปจากมุมมองที่ถูกนำเสนอเอาไว้ใน "แนวทัศน์สังคมวิทยา ความคิดเชิงโครงสร้างสังคมและการประยุกต์ใช้" เราจะมองเหตุการณ์นั้น ๆ อย่างไร กลับกันหากเราลองเอามุมมองใน "แนวทัศน์สังคมวิทยา ความคิดเชิงโครงสร้างสังคมและการประยุกต์ใช้" มามองเหตุการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน (สิงหาคม 2566) เราจะมองเห็นสิ่งใด อะไร และอย่างไร

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in